Darba plāni nedēļai

27.04.2009Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 27. aprīļa līdz 30. aprīlim, 2009

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

28.04.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude, un personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude bērnu namā „Ilga”

 

28.04.2009.

Pārbaude Jelgavas valsts ģimnāzijā

 

29.04.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude, un personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude bērnu namā „Ilga”

 

 

 

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

 

28.04.2009.

Tikšanās ar Gaujienas internātpamatskolas skolēniem un pedagogiem par konfliktu risināšanas paņēmieniem

 

28.04.2009.

Tikšanās ar Alūksnes rajona bērnu sociālās aprūpes centra „Gaujiena” vadītāju L.Semjonovu par aktuāliem bērnu tiesību ievērošanas jautājumiem

 

30.04.2009.

Tikšanās ar Murmastienas pamatskolas skolēniem, pedagogiem un piedalīsies vecāku sapulcē par bērnu drošības jautājumiem

 

 

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

28.04.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudi Skujenes pamatskolā

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

27.04.2009.

Dalība Latgales reģiona audžuģimeņu seminārā

 

28.04.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaudi Liepenes pamatskolā.

 

28.04.2009.

Radošās darbnīcas Liepenes pamatskolas skolēniem par konfliktsituāciju risināšanu

 

29.04.2009.

Dalība Daugavpils bāriņtiesas sēdē

 

30.04.2009.

Dalība klašu audzinātāju klubiņa sanāksmē par tiesību un pienākumu jautājumiem Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrā

 

 

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

27.04.2009.

Dalība Latgales reģiona audžuģimeņu metodiskās vadības seminārā Rēzeknē

 

28.04.2009.

Tikšanās ar Rēzeknes rajona izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu pārstāvjiem par bērnu tiesību jautājumiem

 

29.04.2009.

Bērnu tiesību un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude SIA „Bērnu Oāze”

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

 

 

 

28.04.2009.

Radošās darbnīcas par konfliktsituāciju risināšanu Liepājas bērnu nama bērniem

 

29.04.2009.

Dalība reģionālajā audžuģimeņu seminārā par bērna pienākumiem mājās un sabiedrībā, sadarbībā ar Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas ārpusģimenes aprūpes departamenta Audžuģimeņu un aizbildņu nodaļas konsultanti Kurzemes reģionā Ligitu Bergmani

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 26.02.2020