Darba plāni nedēļai

15.05.2009Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 18. maija līdz 22. maijam, 2009

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

18.05.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 25.vidusskolā

 

19.05. un 21.05.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude, bērna personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Jelgavas rajona bērnu un ģimeņu atbalsta centrā

 

19.05.2009.

Dalība darba grupā Pasaules Veselības organizācijas projektā „Vardarbība ģimenē: sievietes izmeklēšanas protokoli un ieteikumi reproduktīvās veselības speciālistiem”

 

20.05.2009.

Bērna tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas cietumā

 

21.05.2009.

Dalība seminārā Valsts Jaunatnes iniciatīvu centrā nometņu vadītājiem

 

 

 

 

 

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

 

18.05.2009.

Tikšanās ar Madonas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāju J.Avišānu par Madonas pilsētas bāriņtiesas 12.05.2009. lēmumu par aprūpes tiesību neatjaunošanu

 

20.05.2009.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Madonas rajona pašvaldības ģimenes atbalsta centrā „Zīļuks”

 

23.05.2009.

Dalība Alūksnes un Gulbenes rajona aizbildņu un audžuģimeņu seminārā Alūksnē, informācija par sociālajām garantijām bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem

 

 

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

19.05.-20.05.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude un bērna personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Latvijas SOS asociācijas Valmieras bērnu ciematā

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

20.05.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Jēkabpils rajona Antūžu speciālajā internātpamatskola

 

21.05.2009.

Tikšanās ar Daugavpils pilsētas un rajona Izglītības pārvalžu BTA speciālistiem par pasākumiem 1.jūnijā

 

22.05.2009.

Tikšanās ar Kalupes pagasta speciālistiem par rehabilitācijas nodrošināšanu vardarbībā cietušiem bērniem un problēmsituācijas risināšanu riska ģimenē

 

 

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

19.05.2009.

Dalība seminārā Rēzeknes pilsētas un rajona sociālo dienestu un ārpusģimenes aprūpes iestāžu sociālajiem darbiniekiem par normatīvo aktu ievērošanu, veicot bērnu tiesību un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaudes iestādēs

 

20.05.2009.

Audžuģimenes apsekošana Rēzeknes rajonā sadarbībā ar BĢSILM konsultanti I.Upi

 

21.05.2009.

Tikšanās ar presi (žurnālisti O.Meirāni) par bērnu drošību un juridisko pārstāvniecību vecāku ilgstošas prombūtnes laikā, strādājot

ārvalstīs

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

 

 

 

19.05.2009.

Bērna personisko un mantisko interešu ievērošanas un bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Strazdes bērnunamā, piedaloties Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas ārpusģimenes aprūpes departamenta Audžuģimeņu un aizbildņu nodaļas konsultantei Kurzemes reģionā L.Bergmanei

 

21.05.2009.

Seminārs Liepājas reģiona bērnu aprūpes iestāžu vadītājiem un darbiniekiem, piedaloties Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas ārpusģimenes aprūpes departamenta Audžuģimeņu un aizbildņu nodaļas konsultantei Kurzemes reģionā L. Bergmanei

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 30.11.2020