Darba plāni nedēļai

16.10.2009Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 19.oktobra līdz 23.oktobrim 2009

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

19.10.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 125.pirmsskolas izglītības iestādē

 

19.10.2009.

Iepazīšanās ar personas lietu Rīgas bāriņtiesā

 

20.10.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 11.pirmsskolas izglītības iestādē

 

20.10.2009.

Dalība Rīgas bāriņtiesas sēdē par sevišķā aizbildņa iecelšanu personai

 

20.10.2009.

Seminārs un konsultācijas speciālistiem, konsultācijas iedzīvotājiem Jaunjelgavas novada

 

21.10.2009.

Dalība Cēsu bibliotekāru seminārā par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā, t.sk. starpinstitucionālās sadarbības veicināšanu krīzes apstākļos

 

21.10.2009.

Seminārs un konsultācijas speciālistiem, konsultācijas iedzīvotājiem Dobeles novada Sociālajā dienestā

 

22.10.2009.

Dalība VSIC organizētajā seminārā nometņu vadītājiem

 

22.10.2009.

Tikšanās ar Ebreju kopienas pārstāvi Innu Eizensharfu par institūciju kompetenci bērnu tiesību un interešu nodrošināšanā

 

23.10.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Bērnu namā „Annele”

 

 

 

 

 

GULBENE

(Gulbene, Alūksne, Balvi, Madona)

 

20.10.2009.

Konsultāciju diena – iedzīvotāju pieņemšana Lubānas novada pašvaldībā. plkst.11.00-15.00

 

21.10.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Alūksnes novada Liepnas internātpamatskola

 

22.10.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Madonas novada Mētrienas pamatskolā

 

23.10.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude SKII „Strautiņi”

 

23.10.2009.

Dalība Drošības dienu pasākumā Alūksnes novada Strautiņu pamatskolā sadarbībā ar Alūksnes policijas iecirkņa Kārtības policijas biroja policistiem

 

 

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

19.10.2009.

Tikšanās ar Cēsu pilsētas Pastariņu pamatskolas 1. un 4.klašu skolēniem, sadarbībā ar Cēsu iecirkņa kārtības policijas darbiniekiem

 

19.10.2009.

Tikšanās ar Amatas novada sociālā dienesta darbiniekiem, Drabešu pagasta bāriņtiesas locekli un Drabešu internātpamatskolas direktori par gadījuma risināšanu

 

21.10.2009.

Dalība atbalsta grupā audžuģimenēm, sadarbībā ar audžuģimeņu konsultantu Līgu Merginu, Jaunpiebalgas novadā. Informācijas sniegšana par sociālām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam

 

22.10.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Palsmanes speciālajā internātpamatskolā

 

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

20.10.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Medumu speciālajā internātpamatskolā

20.10.2009.

Tikšanās ar Medumu speciālās internātpamatskolas skolēniem Drošības dienu ietvaros

21.10.2009.

Tikšanās ar Sventes vidusskolas skolēniem Drošības dienu ietvaros

23.10.2009.

Daugavpils pilsētas audžuģimeņu apsekošana sadarbībā ar konsultanti I.Upi

 

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

20.10.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Bērzpils vidusskolā sūdzība par iespējamo emocionālo vardarbību pret skolēniem no skolotājas puses

 

21.10.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Maltas speciālajā internātpamatskolā

21.10.2009.

Tikšanās ar VBTAI inspekcijas vadību Rēzeknē

 

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

 

 

 

19.10.2009.

Tikšanās ar Kalvenes pamatskolas 5.-9.klašu bērniem par konfliktsituāciju risināšanu skolas vidē

19.10.2009.

 

Dalība Kalvenes pamatskolas skolēnu vecāku sapulcē par bērnu, vecāku un pedagogu tiesībām, pienākumiem, atbildību un savstarpējo sadarbību

 

20.10.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Talsu novada Valdemārpils vidusskolā

21.10.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Talsu novada Vandzenes vidusskolā

22.10.2009.

Konsultācija Durbes novada domes speciālistiem un iedzīvotājiem par jautājumiem saistībā ar kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu pašvaldībā dzīvojošajiem bērniem un ģimenēm

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 11.07.2020