Darba plāni nedēļai

30.10.2009Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 2.novembra līdz 6.novembrim, 2009

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

02.11.2009.

Pārbaude Ogres pirmsskolas izglītības iestādē „Strautiņš” par pedagoģes iespējamo fizisko un emocionālo vardarbību

 

03.11.2009.

Pārbaude Rīgas 31.vidusskolā par vienaudžu vardarbību

 

04.11.2009.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas seminārā

 

05.11.2009.

Dalība ISVC seminārā nometņu vadītājiem

 

05.11.2009.

Pārbaude Rīgas Juglas vidusskolā par pedagoga iespējamo emocionālo vardarbību pret bērniem

 

05.11.2009.

Dalība vecāku kopsapulcē Tukuma Raiņa ģimnāzijā

 

06.11.2009.

Pārbaude Lauberes pamatskolā par vienaudžu emocionālo un fizisko vardarbību

 

 

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

02.11.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Grundzāles pamatskolas pirmsskolas izglītības grupā

04.11.2009.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas seminārā

05.11.2009.

Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem

06.11.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Jaunpiebalgas vidusskolā

 

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

02.11.2009.

Konsultācija Daugavpils Valsts ģimnāzijas klases audzinātājai un skolas atbalsta personālam par konfliktsituācijas risināšanu klasē

 

04.11.2009.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas seminārā

06.11.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude, un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Daugavpils Sociālo lietu pārvaldes bērnu namā – patversmē „Auseklītis”

 

 

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

03.11.2009.

Audžuģimenes apsekošana sadarbībā ar konsultanti I.Upi

 

04.11.2009.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas seminārā

06.11.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Rēzeknes Mākslas un dizaina

vidusskolā

 

 

 

GULBENE

(Alūksne, Madona, Balvi)

 

 

 

 

 

 

03.11.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Apes novada sociālās aprūpes centrā „Gaujiena”

 

04.11.2009.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas seminārā

 

05.11.2009.

Dalība Madonas rajona tiesas sēdē par aizgādības tiesību atņemšanu personai uz bērniem

 

06.11.2009.

Konsultācijas Lejasciema pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniecei S.Zušai par konkrētu ģimeņu lietām

 

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

 

 

 

02.11.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Popes pamatskolā

03.11.2009.

 

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Vaiņodes vidusskolā

04.11.2009.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas seminārā

06.11.2009.

Tikšanās ar bērnu Rāvas pamatskolā, bērna viedokļa noskaidrošanai, lai pārstāvētu bērna intereses, kā bērna sevišķais aizbildnis Administratīvajā rajona tiesā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 11.07.2020