Darba plāni nedēļai

06.11.2009Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 9.novembra līdz 13.novembrim, 2009

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

07.-09.11.2009.

Vardarbības risku izvērtēšana Liepājas Sociālā dienesta bērnunamā sadarbībā ar centra ”Dardedze” psihologiem

 

10.11.2009.

Dalība Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama sēdē

 

10.11.2009.

Dalība tiesas sēdē ar mērķi pārstāvēt bērna intereses kā bērna sevišķais aizbildnis

 

10.11.2009.

Dalība Saeimas Bērnu tiesību aizsardzības apakškomisijas sēdē

 

11.11.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 85.vidusskolā

 

12.11.2009.

Tikšanās ar Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta izglītības pārvaldes izglītības atbalsta nodaļas speciālistiem

 

12.11.2009.

„Drošības dienu” ietvaros nodarbības Mārupes vidusskolā par vienaudžu savstarpējās vardarbības mazināšanu

 

13.11.2009.

Tikšanās ar Rīgas vidusskolas administrāciju un pedagogiem, darbs ar skolēniem, lai sniegtu atbalstu krīzes situācijā

 

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

09.11.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Ērģemes pamatskolā

 

10.11.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Palsmanes specialajā internātpamatskola

 

13.11.2009.

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

 

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

09.11.2009.

Konsultācija Bērnu kristīgās izglītības apvienības pārstāvjiem par prasību ievērošanu nometņu organizēšanā

 

10.11.2009.

Seminārs Daugavpils novada un Ilūkstes novada pirmsskolas izglītības iestāžu speciālistiem par starpinstitucionālo sadarbību un bērnu pozitīvo disciplinēšanu

 

11.11.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Raudas speciālajā internātpamatskola

 

 

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

10.11.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Ludzas novada bērnu namā-patversmē „Ābelīte”

 

11.11.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Pildas pamatskolā

13.11.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rēzeknes logopēdiskajā

internātpamatskola

 

 

 

GULBENE

(Alūksne, Madona, Balvi)

 

 

09.11.2009.

Dalība administratīvās lietas dalībnieku aptaujāšanā Ērģemes pamatskolā, Valkas novadā kopā ar Valmieras reģiona vecāko inspektori Ivetu Kļaviņu

 

11.11.2009.

Dalība Gulbenes novada sociālo darbinieku seminārā

 

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

 

 

 

07. -09.11.2009.

Vardarbības risku izvērtēšana Liepājas Sociālā dienesta bērnunamā, sadarbībā ar centra ”Dardedze” psihologiem

 

10.11.2009.

 

Dalība Liepājas 8.vidusskolas 3.a klases vecāku sapulcē

13.11.2009.

Dalība Administratīvajā rajona tiesā ar mērķi pārstāvēt bērna intereses kā bērna sevišķais aizbildnis

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 10.07.2020