Darba plāni nedēļai

20.11.2009Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 23.novembra līdz 27.novembrim, 2009

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

23.11.2009.

Dalība Valmieras Valsts policijas diskusijā par nepilngadīgo likumpārkāpēju prevencijas pasākumiem. Diskusiju organizē SO „Providus”, mērķauditorija Vidzemes reģiona policijas darbinieki, tiesneši, prokurori, probācijas dienestu darbinieki

 

24.11.2009.

Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem Jelgavas pilsētā

 

24.11. – 25.11.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrā

 

25.11.2009.

Tikšanās ar Rīgas 46.vidusskolas administrāciju, atbalsta personālu un Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Atbalsta nodaļas pārstāvjiem, lai risinātu konkrētu problēmsituāciju

 

25.11.2009.

Diskusija ar speciālistiem un mediju pārstāvjiem par vardarbību izglītības iestādēs

 

25.11.2009.

Iepazīšanās ar personas lietu Rīgas bāriņtiesā, lai pārstāvētu  bērna intereses

 

26.11.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Baložu vidusskolā

 

26.11.2009.

Radošās darbnīcas bērniem konfliktsituāciju risināšanai Rīgas sanatorijas internātskolā

 

26.11.2009.

Dalība vecāku sapulcē Atbalsta centrā sadarbībā ar Rīgas domes Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas pārstāvjiem

 

 

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

24.11.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrā

 

27.11.2009.

Seminārs Smiltenes un Valkas novadu pirmskolu izglītības iestāžu darbiniekiem un speciālistiem

 

 

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

24.11.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Krāslavas sociālās rehabilitācijas centrā „Mūsmājas”

 

25.11.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādē „Auseklītis”

 

25.11.2009.

Tikšanās ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības speciālistiem par sūdzībā minēto informāciju par situāciju bērnudārzos

 

26.11.2009.

Konsultācijas Daugavpils 3.vidusskolas atbalsta personālam par situāciju klasēs

 

 

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

21.11-23.11.2009.

Padziļinātā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude - vardarbības risku izvērtēšana Tiskādu bērnu namā sadarbībā ar centra „Dardedze” speciālistiem

 

25.11.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Aglonas internātvidusskolā

26.11.2009.

Pēcpārbaude Preiļu 1.pamatskolā- par iespējamo emocionālo vardarbību

pret skolēniem no pedagoga puses

 

26.11.2009.

Dalība Preiļu rajona tiesā personas lietā

 

 

GULBENE

(Alūksne, Madona, Balvi)

 

 

23.11.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valmieras pamatskolā

 

25.11.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Gaujienas speciālajā internātpamatskolā

 

25.11.2009.

Tikšanās ar bērnu sociālās aprūpes centra vadītāju Līgu Semjonovu par bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes rezultātiem

 

26.11.2009.

Tikšanās ar Apes novada domes vadītāju Astrīdu Harju par bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes rezultātiem bērnu sociālās aprūpes centrā „Gaujiena” kopā ar Alūksnes policijas iecirkņa Kārtības policijas biroja vecāko inspektori Inesi Paringu

 

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

 

 

 

23.11.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Emīla Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolā

24.11.2009.

 

Nodarbība Rudbāržu sanatorijas internātpamatskolas bērniem un pedagogiem par pienākumiem, tiesībām un līdzatbildību, veidojot labvēlīgu sociālpsiholoģisko skolas vidi

 

25.11.2009.

Reids sadarbībā ar Kurzemes reģiona Liepājas iecirkņa policijas darbiniekiem jauniešu pulcēšanās un atpūtas vietās Liepājā

 

25.11.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Pelču speciālajā internātpamatskolā
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 11.07.2020