Darba plāni nedēļai

27.11.2009Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 30.novembra līdz 4.decembrim, 2009

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

30.11.2009.

Seminārs Rīgas Būvniecības vidusskolas pedagogiem

 

01.12.2009.

Dalība Rīgas bāriņtiesas sēdē par sevišķā aizbildņa iecelšanu bērna interešu pārstāvēšanai administratīvajā lietā

 

02.12.2009.

Seminārs bērnu tiesību speciālistiem

 

02.12.2009.

Dalība krīzes situāciju risināšanu apmācībās Rīgā

 

02.12.2009.

Dalība VSIC Seminārs bērnu nometņu vadītājiem

 

03.12.2009.

Seminārs un radošās darbnīcas pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem Tukuma novadā

 

04.12.2009.

Radošās darbnīcas bērniem, demonstrējot īsfilmiņas un diskutējot, konfliktsituāciju risināšanai starp vienaudžiem Carnikavas pamatskolā

 

 

 

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

01.12.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Cēsu sanatorijas internātpamatskola

 

03.12.2009.

Tikšanās ar Ērģemes pamatskolas skolotājiem un skolēniem

 

 

 

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

30.11.2009.

Seminārs un konsultācijas Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada ārpusģimenes aprūpes iestāžu sociālajiem darbiniekiem un sociālajiem pedagogiem par starpinstitūciju sadarbību un komandas darbu

 

01.12.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils Logopēdiskajā internātpamatskolā – attīstības centrā

 

 

 

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

01.12.2009.

Seminārs Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem par bērnu pozitīvo disciplinēšanu

 

02.12.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Balvu pamatskolā

 

02.12.2009.

Radošā darbnīca ar Balvu pamatskolas 5.klases skolēniem par konfliktsituāciju risināšanas iespējām klasē

 

02.12.2009.

Dalība skolēnu vecāku sapulcē Balvu pamatskolā par bērnu un pieaugušo

tiesībām, pienākumiem un atbildību, par vecāku sadarbības iespējām ar

pedagogiem, par iespējamām veicamajām darbībām risinot situācijas

 

03.12.2009.

Dalība Ludzas novada bāriņtiesas sēdē

 

 

 

GULBENE

(Alūksne, Madona, Balvi)

 

 

30.11.2009.

Tikšanās ar Apes novada domes vadītāju Astrīdu Harju par bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes rezultātiem bērnu sociālās aprūpes centrā „Gaujiena”

 

02.12.2009.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Mētrienas pamatskolā

 

 

04.12.2009.

Dalība Gulbenes novada bāriņtiesu priekšsēdētāju un priekšsēdētāju vietnieku seminārā

 

 

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

 

 

 

02.12.2009.

Dalība krīzes situāciju risināšanu apmācībās Rīgā

04.12.2009.

 

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Stiklu speciālajā internātpamatskolā

04.11.2009.

Dalība Kurzemes reģiona atbalsta seminārā audžuģimenēm par inspekcijas aktualitātēm un turpmāko sadarbību ar audžuģimenē, tiks sniegtas atbildes uz audžuģimenēm interesējošiem jautājumiem

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 11.07.2020