Darba plāni nedēļai

18.08.2006Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 21. līdz 25.augustam, 2006

 

 Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

 

21.08.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Horeogrāfijas vidusskolā

 

22.08.2006.

Tikšanās ar 4.klases skolēnu vecākiem Ikšķiles vidusskolā

 

23.08.2006.

Dalība pedagogu seminārā Liepājā

 

24.08.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Bauskas rajona bērnu namā „Annele”

 

25.08.2006.

Reids datorsalonos

 

 

VALMIERA

 

23.08.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valkas rajona bērnu un ģimenes atbalsta centrā

 

23.08.2006.

Smiltenē un tās apkārtnē esošo bērnu rotaļu laukumu, peldvietu un spēļu zāļu apsekošana – reids

 

25.08.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas un personu lietu pārbaude Cēsu rajona bērnu namā – patversmē „Gaujaslīči”

 

 

RĒZEKNE

 

22.08.2006.

Bērnu tiesību un personas lietu pārbaude bērnu namā „Ābelīte”

 

25.08.2006.

Tikšanās ar Rēzeknes rajona Dricēnu pagasttiesas locekļiem, sociālajiem darbiniekiem par bērnu tiesību ievērošanu pašvaldībā

 

 

DAUGAVPILS

 

23.08.2006.

Bērnu rotaļu laukumu apsekošana Daugavpilī, piedaloties Daugavpils izglītības pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības inspektorei M.Lazdānei

 

24.08.2006.

Tikšanās ar Ģimenes atbalsta centra Daugavpilī administrāciju un sociālajiem darbiniekiem

 

25.08.2006.

Audžuģimeņu apsekošana Krāslavas rajonā, piedaloties Bērnu un ģimenes lietu ministrijas konsultantei I.Upei

 

 

KULDĪGA

 

22.08.2006.

Tikšanās ar Kuldīgas 2.vidusskolas sociālo pedagoģi Dailu Zaļkalni un psiholoģi Daci Gielu par sadarbību bērnu tiesību aizsardzības jautājumu risināšanā skolās

 

23.08.2006.

Tikšanās ar Ventspils rajona Tārgales pagasta pagasttiesas priekšsēdētāju un sociālo darbinieci, Piltenes pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāju un sociālo darbinieci par bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu Tārgales un Piltenes pašvaldībās

 

 

LIEPĀJA

 

22.08.2006.

Tikšanās ar Durbes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju un sociālo darbinieci par bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu pašvaldībā

 

22.08.2006.

Atsaucoties uz ielūgumu, piedalīšanās Liepājas pilsētas bāriņtiesas 10.gadu jubilejas pasākumā

 

23.08.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude un personu lietu pārbaude bērnu namā – patversmē „Rūķītis”

 

25.08.2006.

Tikšanās ar Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas sociālo pedagoģi par situāciju bērnu tiesību nodrošināšanā skolā

 

 

GULBENE

 

22.08.2006.

Tikšanās ar Lizuma pagasttiesas priekšsēdētāju I.Pērkoni un Gulbenes rajona speciālisti bērnu tiesību aizsardzības jautājumos A.Kokareviču par sadarbības plānu 2006./2007.mācību gadam, Gulbenes rajona bāriņtiesu, pagasttiesu priekšsēdētājiem un pašvaldību sociālajiem darbiniekiem, veiksmīgai bērnu tiesību aizsardzības jautājumu risināšanas nodrošināšanai vietējās pašvaldībās

 

23.08.2006.

Sadarbībā ar ārpusģimenes aprūpes Latgales reģiona konsultanti I.Upi tikšanās ar Balvu rajona Žīguru un Vecumu pagastu pašvaldību vadītājiem, pagasttiesu priekšsēdētājiem un locekļiem, sociālajiem darbiniekiem par starpinstitucionālās komandas darbību bērnu tiesību nodrošināšanā

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 05.06.2020