Darba plāni nedēļai

25.08.2006Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 28.augusta līdz 1.septembrim, 2006

 

 Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

 

28.08.2008.

Dalība Latvijas un Ukrainas pieredzes apmaiņas seminārā „Likumdošanas un normatīvo aktu izstrāde principa ”Nauda seko bērnam” ieviešanai” – inspekcijas darbības prezentēšana

 

29.08.2006.

Tikšanās ar Ogres un Ogres rajona skolu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā

 

29.08.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas pašvaldības bērnu namā „Ziemeļi”

 

30.08.2006.

Tikšanās ar Imantas sākumskolas skolotājiem

 

30.08.2006.

Bērnu tiesību ievērošana pārbaude pirmsskolas izglītības iestādē „Mazulītis Rū”

 

 

VALMIERA

 

28.08.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude biedrībā „Zvannieku mājas”

 

29.08.2006.

Dalība konferencē Valmieras pilsētas un Valmieras rajona izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem

 

30.08.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personas lietu pārbaude bērnu bāreņu sociālās aprūpes, rehabilitācijas un integrācijas centrā „Riekšaviņa”

 

 

RĒZEKNE

 

29.08.2006.

Tikšanās ar Ludzas rajona Pasienas pašvaldības vadītāju, sociālajiem darbiniekiem, pagasttiesas locekļiem par bērnu tiesību ievērošanu pašvaldībā

 

30.08.2006.

Bērnu tiesību un personas lietu pārbaude Tiskādu bērnu namā

 

01.09.2006.

Ielūgums piedalīties Rēzeknes 1.vidusskolas svinīgajā līnijā, kas veltīta 1.septembrim

 

 

DAUGAVPILS

 

29.08.2006.

Tikšanās ar Jēkabpils rajona un pilsētas izglītības iestāžu vadītājiem

 

30.08.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils 2. bērnu namā–patversmē „Priedīte”

 

31.08.2006.

Piedalīšanās seminārā „Vardarbība ģimenē kā viens no sociālās izstumtības faktoriem” bērnu sociālās rehabilitācijas centrā „Mūsmājas”

 

01.09.2006.

Piedalīšanās vecāku sapulcē Jēkabpils rajona Rubenes pamatskolā

 

 

KULDĪGA

 

29.08.2006.

Iepazīšanās ar Kurmāles pagasta pirmskolas vecuma bērnu Rotaļu un attīstības centra darbību

 

29.08.2006.

Tikšanās ar Ventspils pilsētas un rajona policijas pārvaldes darbiniekiem par bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu Ventspils pilsētā

 

30.08.2006.

Reids par bērnu drošību un uzraudzību Ventspils pilsētā

 

01.09.2006.

Reids par bērnu drošību un uzraudzību Kuldīgas pilsētā

 

 

LIEPĀJA

 

30.08.2006.

Seminārs Liepājas, Liepājas rajona, Saldus, Saldus rajona bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem un bāriņtiesu priekšsēdētājiem par bērnu tiesību ievērošanu un vajadzību nodrošināšanu pašvaldībās (Valsts bērna tiesību aizsardzības inspekcijas Liepājas nodaļas telpās)

 

 

GULBENE

 

28.08.2006.

Tikšanās ar Gulbenes rajona Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktoru E.Čakaru un treneri G.Sirmo par 2006.gada 15.augustā veikto bērnu tiesību ievērošanas pārbaudi un diskusijā par pārbaudē konstatēto

 

29.08.2006.

Piedalīšanās Balvu rajona skolu direktoru seminārā

 

29.08.2006.

Piedalīšanās Alūksnes rajona izglītības iestāžu klašu audzinātāju metodiskās apvienības seminārā

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 18.09.2019