Darba plāni nedēļai

15.04.2010Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 19. aprīļa līdz 23. aprīlim, 2010.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

20.04.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas un personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā „Ilga” (plānotā; Spulle, Krastiņa, Lācekle)

22.04.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas un personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā „Imanta” (plānotā; Spulle, Krastiņa, Lācekle, Tretjakova)

23.04.2010.

Piedalīšanās Informācijas centra darba grupā par nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izveidi (Logins).

  

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

20.04.2010.

Radošās darbnīcas Valmieras Pārgaujas pamatskolas 4. klases skolēniem par konfliktsituāciju risināšanu (Alberga, Kļaviņa)

23.04.2010.

Konsultāciju diena Kocēnu novadā (Kocēnu novada domē, Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā) Kocēnu novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā, sadarbībā ar Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta vecāko referenti L. Merginu. (R. Alberga, I. Kļaviņa)

 

 DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

20.04.2010.

Tikšanās ar Daugavpils Sociālo lietu pārvaldes bērnu nama – patversme „Auseklītis” administrāciju par plānotās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes - vardarbības risku izvērtēšanas rezultātiem un rekomendāciju sniegšana. (Tretjuka, Plone)

22.04. -24.04.2010.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude -vardarbības risku izvērtēšana Daugavpils bērnu namā  – patversmē „Priedīte”. (Tretjuka, Plone, Upīte, Vidavska-Rusnaka)

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

20.04.2010.

Konsultāciju diena Viļakas novada Viļakā sadarbībā ar bāriņtiesu departamenta vecāko inspektori I. Kapaču un vecāko referenti I. Upi. (R. Vasiļjeva)

21.04.2010.

Seminārs Rēzeknes reģiona ārpusģimeņu aprūpes iestāžu darbiniekiem: „16-18 gadus vecu jauniešu, kuri dzīvo ārpus ģimenes aprūpes iestādēs, sagatavošana patstāvīgas dzīves uzsākšanai” Rēzeknē. (R. Vasiļjeva, I. Garkalne)

22.04.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rudzātu speciālajā internātpamatskolā, pamatojoties uz saņemto sūdzību (R. Vasiļjeva, M. Sorokina)

22.04.2010.

Dalība Preiļu rajona tiesas sēdē bijušā Aglonas vidusskolas direktora lietā. (R. Vasiļjeva, M. Sorokina)

22.04.2010.

Seminārs Preiļu novada PII iestāžu darbiniekiem. (M. Jansone)

  

GULBENE

(Alūksne, Madona, Balvi)

 

21.04.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Madonas pilsētas 2. vidusskolā. Sūdzība (L.Bērziņa)

23.04.2010.

Dalība Madonas novada bāriņtiesas darbinieku seminārā. Informācija par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā un konkrētu gadījumu risināšana. (L.Bērziņa)

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

20.04.2010.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Liepājas bērnu namā (I.Šlisere)

20.04.2010.

Krīzes intervence Kurzemītes pamatskolas 5. klases bērnu vecākiem (I.Dobele)

23.04.2010.

Seminārs Ventspils novada pedagogiem par vecāku un skolas savstarpējo sadarbību un konfliktsituāciju risināšanu (I.Dobele)

23.04.2010.

Radošais seminārs bērnu nama darbiniekiem par „16 - 18 gadus vecu jauniešu, kuri dzīvo ārpusģimenes aprūpes iestādēs, sagatavošana patstāvīgas dzīves uzsākšanai” (I.Šlisere, A.Gruze)

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 14.07.2020