Darba plāni nedēļai

22.04.2010Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 26. aprīļa līdz 30. aprīlim, 2010.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

26.04.2010.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas un personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Bērnu namā „Baldone” (Nelsone, Krastiņa, Spulle)

26.04.2010.

Piedalīšanās Informācijas centra darba grupā par nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izveidi (Logins)

27.04.2010.

Tikšanās nodibinājumā „Centrs Dardedze” par starpinstitūciju sadarbību situāciju risināšanā. (Tretjakova, Lācekle)

28.04.2010.

Konsultāciju diena iedzīvotājiem un speciālistiem Jelgavas novada domē (Nelsone, Krastiņa, Tretjakova)

28.04.2010.

Tikšanās ar kustībā „Draudzīga skola” iesaistīto Jelgavas novada izglītības iestāžu pārstāvjiem Jelgavas novada domē (Nelsone, Krastiņa, Tretjakova)

29.04.2010.

Seminārs Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienību sociālajiem aprūpētājiem un aprūpētājiem „par dzīves prasmju un iemaņu mācīšanu ārpusģimenes aprūpes iestādē.” Norises vieta: Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā „Imanta” (Gruze, Nelsone, Krastiņa)

30.04.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis” (Tretjakova, Lācekle)

30.04.2010.

Dalība rajona tiesā par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu (Logins)

  

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

27.04.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Centrālcietumā sadarbībā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas citiem speciālistiem (plānota). (Alberga)

28.04.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Sociālās korekcijas izglītības iestādē „Naukšēni” (Kļaviņa, Alberga)

28.04.2010.

Radošā darbnīca Sociālās korekcijas izglītības iestādes „Naukšēni” skolēniem par konfliktsituāciju risināšanu (Alberga, Kļaviņa)

30.04.2010.

Dalība Starpinstitucionālo speciālistu sanāksmē par Vispārējo rādītāju darba ar jaunatni Valmieras pilsētā izvērtēšanu (Alberga, Kļaviņa)

 

 DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

27.04.2010.

Seminārs Daugavpils reģiona ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbiniekiem par konfliktsituāciju risināšanu un dzīves prasmju apgūšanu bērniem. (Tretjuka, Plone)

29.04.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Tiskādu speciālajā internātpamatskolā. Sūdzība. (Tretjuka, Plone)

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

27.04.2010.

Konsultāciju diena Baltinavas novada Baltinavā sadarbībā ar bāriņtiesu departamenta vecāko inspektori I.Kapaču un vecāko referenti I.Upi.(Vasiļjeva)

27.04.2010.

Tikšanās ar Baltinavas speciālās internātpamatskolas skolotājiem par bērnu tiesību jautājumiem, pienākumiem un atbildību, par sadarbību (pēc Baltinavas speciālās internātpamatskolas direktores lūguma).(Vasiļjeva)

  

GULBENE

(Alūksne, Madona, Balvi)

 

26.04.2010.

Konsultāciju diena Ērgļu novadā.(L.Bērziņa)

28.04.2010.

Tikšanās ar Gulbenes novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāju A.Šķēlu par Gulbenes novada plāniem vasaras periodā slēgt visas pirmsskolas izglītības iestādes. (L.Bērziņa)

30.04.2010.

Tikšanās ar Jaungulbenes bāriņtiesas priekšsēdētāju par situāciju ģimenē, par iespējamiem risinājumiem palīdzības sniegšanā un bērna interešu un tiesību aizsardzībā. (L.Bērziņa)

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

27.04.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Kuldīgas novada Kuldīgas pamatskolā (atkārtotā pārbaude, I.Dobele)

27.04.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Centrālcietumā ( plānotā, I.Šlisere, D.Upīte, M. Sorokina)

28.04.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Iļģuciema cietumā (plānotā, I.Šlisere, D.Upīte, M. Sorokina)

29.04.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas Raiņa 6.vidusskolā ( sūdzība, I.Šlisere, A.Trumpika)

30.04.2010.

Reģionālais seminārs – radošā darbnīca „Konfliktsituāciju risināšana izmantojot meditācijas principus un tehniku ” izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu dalībniekiem ( I.Dobele, I. Šlisere)

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 14.07.2020