Darba plāni nedēļai

06.05.2010Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 10. maija līdz 14. maijam, 2010.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

10.05.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Bauskas 1.vidusskolā (Lācekle, Tretjakova)

11.05.2010.

Dalība seminārā Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas pedagogiem kustības „Draudzīga skola” ietvaros. (Nelsone, Lācekle)

11.05.2010.

Dalība seminārā Jelgavas Valsts ģimnāzijas pedagogiem kustības „Draudzīga skola” ietvaros. (Nelsone, Lācekle)

12.05.2010.

Tikšanās ar kustības „Draudzīga skola” Rīgas reģionu skolu pārstāvjiem. Tikšanās norises vieta - Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (Lācekle, Krastiņa)

13.05.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Pļaviņu vidusskolā (Nelsone, Krastiņa)

14.05.2010.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Jelgavas rajona bērnu un ģimeņu atbalsta centrā (Nelsone, Krastiņa, Tretjakova)

  

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

12.05.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem (plānota), (Alberga, Kļaviņa, Upīte, Šlisere, Sorokina)

13.05.2010.

Tikšanās ar kustībā „Draudzīga skola” iesaistīto izglītības iestāžu pārstāvjiem no Cēsu novada, Vecpiebalgas novada, Amatas novada un Pārgaujas novada (Alberga, Kļaviņa)

13.05.2010.

Tikšanās ar Priekuļu novada aizbildņiem par aizbildniecībā esošo bērnu tiesību aizsardzību un interešu ievērošanu (Alberga, Kļaviņa)

14.05.2010.

Tikšanās ar kustībā „Draudzīga skola” iesaistīto izglītības iestāžu pārstāvjiem no Valkas novada un Smiltenes novada (Alberga, Kļaviņa)

 

 DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

11.05.2010.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Antūžu speciālajā internātpamatskolā. (Tretjuka, Plone)

11.05.2010.

Radošās darbnīcas Antūžu speciālās internātpamatskolas skolēniem par konfliktsituāciju risināšanu. (Tretjuka, Plone)

11.05.2010.

Tikšanās ar kustībā „Draudzīga skola” iesaistītajām Jēkabpils pilsētas skolu kontaktpersonām par turpmāko sadarbību. (Tretjuka, Plone)

11.05.2010.

Tikšanās ar kustībā „Draudzīga skola” iesaistītajām Krustpils novada skolu kontaktpersonām par turpmāko sadarbību. (Tretjuka, Plone)

13.05.2010.

Tikšanās ar „Draudzīga skola” iesaistītajām Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada skolu kontaktpersonām par turpmāko sadarbību. (Tretjuka, Plone)

14.05.2010.

Tikšanās ar Krāslavas novada un Dagdas novada Izglītības un kultūras nodaļu speciālistiem. (Tretjuka, Plone)

14.05.2010.

Tikšanās ar Krāslavas novada bāriņtiesas un sociālā darba speciālistiem. (Tretjuka, Plone)

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

11.05.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Viļakas valsts ģimnāzijā (sūdzība) (Vasiļjeva)

12.05.2010.

Tikšanās ar Preiļu, Aglonas, Riebiņu, Vārkavas un Līvānu novadu „Draudzīgas skolas” koordinatoriem par turpmāko sadarbību un vienošanās līgumu noslēgšanu (Vasiļjeva)

13.05.2010.

Tikšanās ar Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada novadu „Draudzīgas skolas” koordinatoriem par turpmāko sadarbību un vienošanās līgumu noslēgšanu (Vasiļjeva)

14.05.2010.

Dalība Tiskādu vidusskolas sapulcē vecākiem par tiesībām, pienākumiem un atbildību, par sadarbību. Tikšanās ar Tiskādu vidusskolas administrāciju (Vasiļjeva)

  

GULBENE

(Alūksne, Madona, Balvi)

 

10.05.2010.

Dalība Lubānas novada bāriņtiesas, Sociālā dienesta, domes deputātu, Sociālās komisijas vadītājas un Lubānas sociālās aprūpes centra vadītājas tikšanās par Lubānas novada Sociālā dienesta darba rezultātiem, sadarbības jautājumiem ar Lubānas novada bāriņtiesu. (L.Bērziņa)

12.05.2010.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Cesvaines novada Cesvaines internātpamatskolā. (L.Bērziņa)

13.05.2010.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Apes novada Gaujiena speciālajā internātpamatskolā. (L.Bērziņa)

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

11.05.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Dundagas novada Mazirbes speciālajā internātpamatskolā (I.Dobele)

11.05.2010.

Tikšanās ar Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes speciālisti par kustību „Draudzīga skola” (I.Dobele)

11.05.2010.

Tikšanās ar Ventspils novada Izglītības pārvaldes speciālisti par kustību „Draudzīga skola” (I.Dobele)

11.05.2010.

Radošās darbnīcas par konfliktsituāciju risināšanu Dundagas novada Mazirbes speciālās internātpmatskolas skolēniem (I.Dobele)

12.05.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Cēsu nepilngadīgo ieslodzījuma vietā ( plānotā, I. Šlisere)

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 14.07.2020