Darba plāni nedēļai

13.05.2010Drukāt
Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta darba plāns no 17. maija līdz 21. maijaim, 2010.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

20.05.2010.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Neretas novada bāriņtiesā. (L.Varnele, A.Mihailova)

20.05.2010.

Tikšanās ar Neretas novada bāriņtiesu audžuģimeņu jautājumos.(M.Kalniņa-Laksa)

20.05.2010.

Neretas novada audžuģimeņu apmeklējums.(M.Kalniņa-Laksa)

21.05.2010.

Piedalīšanās audžuģimeņu atbalsta seminārā Rīgā. (D.Āķe, M.Kalniņa-Laksa)

  

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

   (L. Mergina)

 

18.05.2010.

Jaunpiebalgas novada audžuģimeņu apmeklējums

19.05.2010.

Jaunpiebalgas novada audžuģimeņu apmeklējums

20.05.2010.

Piedalīšanās atbalsta seminārā Vidzemes reģiona audžuģimenēm Smiltenē

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

18.05.2010.

Konsultāciju diena Jēkabpils novada iedzīvotājiem un speciālistiem. (I.Kapača, I.Upe sadarbībā ar VBTAI Daugavpils inspektorēm)

18.05.2010.

Seminārs Jēkabpils novada, Krustpils novada un Salas novada bāriņtiesu priekšsēdētājiem, bāriņtiesu locekļiem un sociālajiem darbiniekiem „Bez vecāku gādības palikušo bērnu ārpusģimenes aprūpes iespējas pašvaldībās”. (I.Upe, I.Kapača sadarbībā ar VBTAI Daugavpils inspektorēm)

19.05.2010.

Tikšanās ar Rēzeknes novada domes Sociālās nodaļas vadītāju audžuģimeņu jautājumos. (I.Upe)

21.05.2010.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Gulbenes novada Lizuma bāriņtiesā. (I.Kapača)

22.05.2010.

Piedalīšanās potenciālo audžuģimeņu apmācību grupas noslēgumā. (I.Upe)

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   (M. Blumberga)

18.05.2010.

Saldus novada audžuģimeņu apmeklējums

19.05.2010.

Tikšanas ar Aizputes novada Kazdangas bāriņtiesas darbiniekiem audžuģimeņu jautājumos

19.05.2010.

Aizputes novada audžuģimenes apmeklējums

21.05.2010.

Tikšanās ar Priekules novada bāriņtiesas darbiniekiem audžuģimeņu jautājumos

 

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 14.07.2020