Darba plāni nedēļai

08.09.2006Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 11.septembra līdz 15.septembrim, 2006

 

 Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

 

12.09.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personu lietu pārbaude Pestīšanas armijas L.Gorkšas v.n. bērnu namā

 

13.09.2006

Bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personas lietu pārbaude Baldones bērnu namā

 

14.09-15.09.2006.

Dalība Nodibinājuma „Dardedze” rīkotajā seminārā „Nevardarbīgas audzināšanas metodes. Disciplinēšana un sods bērna audzināšanas iestādēs”

 

15.09.2006.

Tikšanās Drustu tautskolā „99 balti zirgi”

 

 

VALMIERA

 

13.09.2006.

Sadarbībā ar Cēsu rajona policijas pārvalde Kārtības policijas biroju seminārs skolēniem par bērna tiesībām un pienākumiem „Drošības dienas skolās” – Drustu pamatskolā un Vecpiebalgas vidusskolā

 

15.09.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Smiltenes tehnikumā

 

 

RĒZEKNE

 

12.09.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Viļānu vidusskolā

 

13.09.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Aglonas Katoļu ģimnāzijā

 

 

DAUGAVPILS

 

11.09.2006.

Tikšanās ar Daugavpils bāriņtiesas priekšsēdētāju L.Strazdu un bāriņtiesas darbiniekiem

 

13.09.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Kūku speciālajā internātpamatskolā

 

13.09.2006.

Audžuģimeņu apsekošana Kūku pagastā

 

 

KULDĪGA

 

12.09.2006.

Seminārs Kuldīgas rajona Alsungas pagasta padomē ar Alsungas pagasta padomes priekšsēdētāju G.Bloku, darbiniekiem, Alsungas vidusskolas administrāciju, skolotājiem un audzēkņu vecākiem, valsts policijas darbiniekiem par vecāku, skolas, valsts un pašvaldības tiesībām, pienākumiem un atbildību bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā

 

13.09.2006.

Reids sadarbībā ar pašvaldības policiju un Kuldīgas rajona laikrakstu „Kurzemnieks” pa datorspēļu zālēm Kuldīgā

 

14.09.2006.

Tikšanās ar Kuldīgas rajona audžuģimenēm atbalsta grupā Kuldīgā

 

14.09.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude bērnu sociālās aprūpes centrā „Veģi”

 

15.09.2006.

Tikšanās Sabiles vidusskolā ar bērniem, pedagogiem par bērnu tiesībām un pienākumiem

 

 

LIEPĀJA

 

11.09.2006.

Tikšanās ar Liepājas Raiņa 6.vidusskolas pamatskolas 9.klašu skolēniem par bērnu tiesībām un pienākumiem, filmas „Bars” noskatīšanās, diskusijas par vienaudžu attiecībām skolā

 

12.09.2006.

Sadarbībā ar Pašvaldības policijas Nepilngadīgo lietu kārtībniekiem reids pa datorsaloniem

 

13.09.2006.

Piedalīšanās seminārā Liepājas rajona bāriņtiesu/pagasttiesu vadītājiem

 

 

GULBENE

 

13.09.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude fondā „Žubīte” Ziļevu ģimenes bērnu namā

 

14.09.2006.

Piedalīšanās Gulbenes ģimnāzijas skolēnu vecāku sapulcē

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 06.07.2020