Darba plāni nedēļai

15.09.2006Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 18.septembra līdz 22.septembrim, 2006

 

 Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

 

18.09.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas universālajā vidusskolā

 

19.09.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 46.vidusskolā

 

20.09.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Svitenes pamatskolā

 

21.09.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Baldones bērnu namā

 

 

VALMIERA

 

19.09.2006.

Valmieras rajona Lodes pašvaldības bērnu nama – patversmes „Pīlādzītis” administrācijas un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbinieku tikšanās

 

20.09.2006.

Raiskuma sanatorijas internātpamatskolā seminārs skolēniem par vienaudžu vardarbību skolās „Drošības dienas skolās” (sadarbībā ar Cēsu rajona policijas pārvaldes Kārtības policijas biroju)

 

20.09.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Raiskumu pamatskolā

 

21.09.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personas lietu pārbaude Limbažu rajona Brīvzemnieku pagasta bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā „Zīles”

 

 

RĒZEKNE

 

20.09.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Ezersalas speciālajā internātpamatskolā

 

22.09.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils cietuma pirmsizmeklēšanas izolatorā nepilngadīgajiem

 

 

DAUGAVPILS

 

19.09.2006.

Audžuģimeņu apsekošana Dagdā, piedaloties Bērnu un ģimenes lietu ministrijas konsultantei I.Upei

 

19.09.2006.

Iepazīšanās ar Dagdas bērnu rotaļu un attīstības centra darbību un tikšanās ar centra darbiniekiem

 

20.09.2006

Atsaucoties uz ielūgumu, dalība Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes Sociālo pakalpojumu nodaļas ģimenēm ar bērniem telpu svinīgās atklāšanas pasākumā

 

20.09.2006

Tikšanās ar Daugavpils Sociālo lietu pārvaldes sociālajiem darbiniekiem

 

20.09.2006

Tikšanās ar Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu sociālajiem pedagogiem, piedaloties Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības inspektorei M.Lazdānei

 

22.09.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils cietuma pirmsizmeklēšanas izolatorā nepilngadīgajiem

 

 

KULDĪGA

 

18.09.2006.

Dalība tiesas sēdē Liepājā par Vaiņodes internātskolas lietu

 

19.09.2006.

Bērnu personu lietu un bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā

 

20.09.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Vārmes pamatskolā

 

22.09.2006.

Tikšanās ar Talsu pamatskolas trīs klašu (6., 7., 8.klases) skolēnu grupām un pedagogiem par bērnu tiesībām un pienākumiem

 

 

LIEPĀJA

 

18.09.2006.

Seminārs Liepājas 11.vidusskolas klašu audzinātājiem par bērnu tiesībām un pienākumiem

 

19.09.2006.

Bērnu tiesību un personu lietu pārbaude Pelču speciālajā internātskolā – attīstības centrā

 

19.09.2006.

Reids pa datorsaloniem, sadarbībā ar Saldus Pašvaldības policijas darbiniekiem. Dalība Saldus konsultatīvās padomes sēdē   

 

20.09.2006.

Dalība Liepājas rajona vispārizglītojošo skolu direktoru seminārā Liepājā

 

22.09.2006.

Tikšanās ar Pāvilostas vidusskolas sociālo pedagogu, psihologu un skolas administrāciju

 

 

GULBENE

 

19.09.2006.

Tikšanās ar Izglītības valsts inspekcijas Uzraudzības un kontroles departamenta vadītāja vietnieku A.Šķēlu par bērna ar speciālām vajadzībām integrēšanu sabiedrībā

 

22.09.2006.

Bērnu personu lietu un bērnu tiesību ievērošanas pārbaude fondā „Grašu bērnu ciemats”

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 24.09.2020