Darba plāni nedēļai

12.08.2010Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 16. augusta līdz 20. augustam, 2010.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

16.08.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Jelgavas SOS jauniešu mājā, Iecavas SOS jauniešu mājā.

17.08.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā”.

17.08.2010.

Tikšanās ar Salaspils novada bāriņtiesas un sociālā dienesta darbiniekiem ģimenes problēmsituācijas un starpinstitucionālas sadarbības jautājumu risināšanā.

17.08.2010.

Dalība IeM IC organizētājā darba grupā par „Nepilngadīgo atbalsta informācijas sistēmas izveidi”.

19.08.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude SIA klīnika Gaiļezers "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca".

19.08.2010.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Krimuldas novada bāriņtiesā.

19.08.2010.

Dalība TM darba grupā par grozījumiem Civillikumā.

19.08.2010.

Tikšanās ar Rīgas domes Labklājības departamenta un Rīgas Bāriņtiesas speciālistiem, Rīgas pilsētas bērnu un jauniešu centra vadību un struktūrvienības „Ziemeļi” vadību.

20.08.2010.

Dalība „Ģimenes krīzes centra” organizētajā diskusijā par „Psiholoģiskās palīdzības sniegšanu adoptētājiem, audžuģimenēm, viesģimenēm bērniem un ģimenēm krīzes situācijā” pakalpojuma attīstību

 

 DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

17.08.2010.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā.

17.08.2010.

Tikšanās ar Dagdas novada speciālistiem.

17.08.2010.

Tikšanās ar Krāslavas novada Ūdrīšu pagasta speciālistiem.

18.08.2010.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude bāreņu namā „Līkumi”.

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

17.08.2010.

Konsultāciju diena Preiļu novadā Preiļos un tikšanās ar Preiļu novada bāriņtiesas darbiniekiem par bērnu tiesību ievērošanas jautājumiem pašvaldībā sadarbībā ar bāriņtiesu departamentu.

18.08.2010.

Tikšanās ar Dagdas novada pašvaldības speciālistiem par sociālo garantiju nodrošināšanu pēc pilngadības sasniegšanas

18.08.2010.

Dagdas novada audžuģimeņu apmeklēšana.

19.08.2010.

Tikšanās ar Rēzeknes novada Nautrēnu pagasta sociālo darbinieku par audžuģimenē ievietoto bērnu satikšanās nodrošināšanu ar bioloģiskajiem vecākiem.

19.08.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Latvijas Bērnu fonda rīkotā vasaras atpūtas nometne Rēzeknes novada, Nautrēnu pagastā, Nautrēnos, Rogovka.

Nedēļas laikā

Rotaļlaukumu apsekošana Rēzeknes pilsētā.

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

17.08.2010.

Dalība pasākumā Latvijas SOS asociācijas Valmieras bērnu ciematā ievietotajiem bērniem, tikšanās ar Latvijas SOS asociācijas Valmieras bērnu ciemata sociālo darbinieci,  sadarbībā ar Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Prevencijas nodaļas darbiniekiem.

18.08.2010.

Dalība pasākumā Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā „Zīles” ievietotajiem bērniem, sadarbībā ar Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Prevencijas nodaļas darbiniekiem.

18.08.2010.

Piedalīšanās Zosēnu audžuģimeņu atbalsta grupā.

19.08.2010.

Jaunpiebalgas audžuģimeņu apmeklējums.

20.08.2010.

Tikšanās ar Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētāju par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 66.pantā Pašvaldību kompetence bērna tiesību aizsardzībā noteiktā nodrošināšanu Valmieras pilsētā.

  

GULBENE

(Alūksne, Madona, Balvi)

 

19.08.2010.

Radošās darbnīcas Apes novada bērnu sociālās aprūpes centra „Gaujiena” audzēkņiem,  sadarbībā ar Valsts policijas Vidzemes reģiona prevencijas nodaļas speciālistiem.

20.08.2010.

Radošās darbnīcas audzēkņiem  Cesvaines novada fondā „Grašu bērnu ciemats” sadarbībā ar Valsts policijas Vidzemes reģiona prevencijas nodaļas speciālistiem.

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

20.08.2010.

Bāriņtiesas lietvedībā esošu lietu pārbaude uz sūdzības pamata Liepājas pilsētas bāriņtiesā.

16.08.2010. - 17.08.2010.

Dalība Triviums apmācībās „Vardarbības risku  mazināšana ārpusģimenes aprūpes iestādēs”.

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 06.06.2020