Darba plāni nedēļai

19.08.2010Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 23. augusta līdz 27. augustam, 2010.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

23.08.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude SIA klīnika Gaiļezers "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca".

23.08.2010.

Tikšanās ar Rīgas bāriņtiesas Adopcijas, audžuģimeņu un bērnu aprūpes iestāžu nodaļas darbiniekiem – par audžuģimeņu jautājumiem un jauno ģimeņu apmācību.

24.08.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude SIA "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca Ainaži".

24.08.2010.

Dalība tieslietu ministrijas organizētajā darba grupā par sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu koncepcijas projekta izstrādi.

24.08.2010.

Jūrmalas audžuģimenes apmeklējums dzīvesvietā.

25.08.2010.

Radošās darbnīcas bērnu nometnē Saulkrastos.

26.08.2010.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Ogres novada Taurupes bāriņtiesā.

26.08.2010.

Dalība Tieslietu ministrijas organizētajā darba grupā par grozījumiem Krimināllikumā.

26.08.2010.

Dalība IeM IC darba grupā par Nepilngadīgo atbalsta informācijas sistēmas izveidi.

26.08.2010.

Ogres novada audžuģimeņu apmeklējums dzīvesvietā.

 

 DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

25.08.2010.

Tikšanās ar Kalkūnes pagasta sociālo darbinieci par situāciju riska ģimenēs.

26.08.2010.

Tikšanās ar Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada Izglītības pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem.

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

24.08.2010.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Daugavpils novada Līksnas bāriņtiesā.

24.08.2010.

inspekcijā par konkrēta gadījuma risināšanu un psiholoģiskā atbalsta nodrošināšanas iespējām ģimenei.

24.08.2010.

Daugavpils novada audžuģimeņu apmeklējums.

25.08.2010.

Tikšanās ar Rēzeknes novada Maltas pašvaldības speciālistiem par audžuģimeņu un bāriņtiesu jautājumiem.

25.08.2010.

Audžuģimenes apmeklējums.

27.08.2010.

Dalība starpinstitucionālajā tikšanās Kārsavas novada Kārsavas vidusskolā.

Nedēļas laikā

Peldvietu un rotaļlaukumu apsekošana Rēzeknes pilsētā un novadā.

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

24.08.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīcā „Ainaži”” .

24.08.2010.

Jaunpiebalgas audžuģimeņu apmeklējums.

25.08.2010.

Dalība Limbažu novada direktoru vietnieku audzināšanas darbā un klases audzinātāju metodiskās vadības sēdē par bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanas iespējām izglītības iestādēs un iespējamo Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas metodisko palīdzību.

25.08.2010.

Dalība Latvijas SOS asociācijas Valmieras bērnu ciemata atvērto durvju un trīs gadu dzimšanas dienas pasākumā.

25.08.2010.

Tikšanās ar Madonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju. Audžuģimeņu atbalsta grupas apmeklējums. Tikšanās ar Madonas psiholoģi darbā ģimenēm ar bērniem.

26.08.2010.

Tikšanās ar Beverīnas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju audžuģimeņu jautājumos.

27.08.2010.

Radošās darbnīcas bērniem Bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā „Umurga” ievietotajiem bērniem – sadarbībā ar Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Prevencijas nodaļas darbiniekiem.

  

GULBENE

(Alūksne, Madona, Balvi)

 

23.08.2010.

Konsultāciju diena – iedzīvotāju pieņemšana Gulbenes novada iedzīvotājiem un speciālistiem Ābeļu iela 2, Gulbenē.

25.08.2010.

Radošās darbnīcas Ērgļu novada ģimenes atbalsta centrā „Zīļuks” audzēkņiem sadarbībā ar Valsts policijas Vidzemes reģiona prevencijas nodaļas speciālistiem.

27.08.2010.

Dalība Gulbenes novada izglītības iestāžu pedagogu augusta konferencē.

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

23.08.2010.

Dalība Triviums apmācībās „Vardarbības risku mazināšana ārpusģimenes aprūpes iestādēs”

25.08.2010.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas un bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude VSAC „Kurzeme” filiālē „Veģi”

25.08.2010.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Nīcas novada Otaņķu bāriņtiesā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 06.06.2020