Darba plāni nedēļai

02.09.2010Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 6. septembra līdz 10. septembrim, 2010.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

6.09.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Latvijas Starptautiskajā skolā

6.09.2010.

Tikšanās ar SOS asociācijas pārstāvjiem par sadarbību, organizējot reģionālos seminārus bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu sociālajiem darbiniekiem un audzinātājiem

7.09.2010.

Bērnu personas lietu pārbaude VSAC „Rīga” filiālē „Pļavnieki”

7.09.2010.

Dalība Saeimas Bērnu tiesību aizsardzības apakškomisijas sēdē par bērnu traumatisma jautājumiem

8.09.2010.

Dalība seminārā inspektoriem Rīgā

8.09.2010.

Dalība Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta speciālistu tikšanās Rīgā

9.09.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 41. pirmskolas izglītības iestādē

9.09.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude SIA „Kāpēcīšu skola”

9.09.2010.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Salacgrīvas novada Ainažu bāriņtiesā

11.09.2010.

Piedalīšanās Rīgas audžuģimeņu pašpalīdzības grupā

 

 DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

7.09.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude un personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiālē „Kalkūni”

8.09.2010.

Dalība seminārā inspektoriem Rīgā

10.09.2010.

Tikšanās ar vardarbībā cietušo sieviešu atbalsta grupu un psihologu

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

7.09.2010.

Dalība seminārā izglītības iestāžu direktoru vietniekiem Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldē

8.09.2010.

Dalība seminārā inspektoriem Rīgā

8.09.2010.

Piedalīšanās Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta speciālistu tikšanās Rīgā

10.09.2010.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Ludzas novada bāriņtiesā

10.09.2010.

Tikšanās ar Ludzas novada pašvaldības speciālistiem par audžuģimeņu jautājumiem

10.09.2010.

Audžuģimenes apmeklējums Ludzas novadā

10. – 11.09.2010.

Padziļinātā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ludzas novada bērnu namā – patversmē „Ābelīte”

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

6.09.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Alūksnes mūzikas skolā

6.09.2010.

Cēsu novada audžuģimeņu apmeklējums

7.09.2010.

Tikšanās ar Rūjienas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju

8.09.2010.

Dalība seminārā inspektoriem Rīgā

8.09.2010.

Piedalīšanās Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta speciālistu tikšanās Rīgā

10.09.2010.

Tikšanās ar Jaunpiebalgas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju

10.09.2010.

Audžuģimeņu apmeklējums Jaunpiebalgā

  

GULBENE

(Alūksne, Madona, Balvi)

 

7.09.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Madonas novada bērnu namā ”Ozoli”

8.09.2010.

Dalība inspektoru seminārā Rīgā

10.09.2010.

Dalība Gulbenes novada bāriņtiesu priekšsēdētāju un priekšsēdētāju vietnieku seminārā. Informācija par aktuāliem jautājumiem bērnu tiesību aizsardzības jomā, konkrētu situāciju risināšana

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

7.09.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Priekules vidusskolā

8.09.2010.

Dalība inspektoru darba seminārā Rīgā

8.09.2010.

Piedalīšanās Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta speciālistu tikšanās Rīgā

10.09.2010.

Lietu pārbaude Durbes novada bāriņtiesā

10.09.2010.

Vaiņodes audžuģimeņu apmeklējums

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 29.05.2020