Darba plāni nedēļai

09.09.2010Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 13. septembra līdz 17. septembrim, 2010.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

13.09.2010.

Krīzes komandas apmācības

14.09.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude VSAC „Rīga” filiālē „Baldone”

14.09.2010.

Konsultāciju diena Olaines novadā

14.09.2010.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude novada Ainažu bāriņtiesā

14.09.2010.

Piedalīšanās Olaines novada konsultāciju dienā

14.09.2010.

Dalība IeM IC organizētajā darba grupā par „Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izveidi”

15.09.2010.

Bērnu tiesību un bērnu personas lietu pārbaude Ģimenes atbalsta centrā „Lejasstrazdi”

15.09.2010.

Diskusija par sociālo darbinieku riska novērtēšanu ģimenēs, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi

15.09.2010.

Tikšanās ar Rīgas 224. pirmskolas izglītības iestādes bērnu vecākiem par bērnu un vecāku pienākumiem un tiesībām

16.09.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude A. Pumpura 11. pamatskolā

16.09.2010.

Tukuma novada audžuģimeņu apmeklējums dzīvesvietā

17.09.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Ukraiņu vidusskolā

17.09.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 41. pirmskolas izglītības iestādē

17.09.2010.

Dalība Administratīvajā rajona tiesā

 

 DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

13.09.2010.

Dalība krīzes grupas apmācībās

14.09.2010.

Dalība Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas un ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrādē, Partnerības darba grupas seminārā

15.09.2010.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Višķu profesionālajā vidusskolā

15.09.2010.

Radošās darbnīcas Višķu profesionālās vidusskolas audzēkņiem par konfliktsituāciju risināšanu

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

13.09.2010.

Dalība krīzes komandas apmācībā Rīgā

14.09.2010.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rēzeknes logopēdiskajā internātpamatskolā

14.09.2010.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Ērgļu novada bāriņtiesā

15.09.2010.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Jaunstrūžānu pamatskolā

15.09.2010.

Krāslavas novada Robežnieku pagasta audžuģimeņu apmeklējums

17.09.2010.

Dalība drošības dienu pasākumā Tiskādu vidusskolā sadarbībā ar Valsts policijas Latgales reģiona Rēzeknes pārvaldes Kārtības policijas nodaļas inspektori

17.09.2010.

Tikšanās ar Salas novada pašvaldības vadītāju par bāriņtiesas darbību

17.09.2010.

Audžuģimenes apmeklējums Rēzeknes pilsētā

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

13.09.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valmieras pirmsskolas izglītības iestādē "Sprīdītis" (sūdzība)

15.09.2010.

Tikšanās ar Raunas bāriņtiesas priekšsēdētāju. Audžuģimeņu apmeklējums

17.09.2010.

Alūksnes novada audžuģimeņu apmeklējums

  

GULBENE

(Alūksne, Madona, Balvi)

 

14.09.2010.

Tikšanās ar Madonas novada Degumnieku pamatskolas skolēniem un pedagogiem par skolēnu savstarpējām attiecībām un drošu internetu „Drošības dienu” ietvaros sadarbībā ar Madonas policijas iecirkņa KPB vecāko inspektori

16.09.2010.

Tikšanās ar Apes novada bērnu sociālās aprūpes centra „Gaujiena” administrāciju par atzinuma sniegšanu un rekomendācijām pēc padziļinātās pārbaudes iestādē

17.09.2010.

Dalība Gulbenes novada Sociālā dienesta darbinieku seminārā

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

13.09.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Liepājas Raiņa 6. vidusskolā

13.09.2010.

Dalība krīzes grupas apmācībās

14.09.2010.

Tikšanās ar Nīcas novada bāriņtiesas un sociāla dienesta darbiniekiem audžuģimeņu jautājumos

15.09.2010.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas un bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude bērnu namā „Stikli”

15.09.2010.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Saldus novada bāriņtiesā

15.09.2010.

Tikšanās ar Kandavas novada bāriņtiesas darbiniekiem audžuģimeņu jautājumos

15.09.2010.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā Kandavā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 18.09.2019