Darba plāni nedēļai

16.09.2010Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 20. septembra līdz 24. septembrim, 2010.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

20.09.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Siguldas Mākslas skolā

20.09.2010.

Siguldas audžuģimenes apmeklējums dzīvesvietā

20.09.2010.

Dalība IeM IC organizētajā darba grupā „Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izveide”

21.09.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Ukraiņu vidusskolā

21.09.2010.

Sociometrija ģimenes krīzes centrā „Dzeguzīte”

21.09.2010.

Dalība Saeimas Cilvēktiesību komisijas Bērnu tiesību apakškomisijā bāriņtiesu darbības jautājumos

21.09.2010.

Dalība Tieslietu ministrijas organizētajā saskaņošanas sanāksmē par grozījumiem Bāriņtiesu likumā

22.09.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ebreju privātajā vidusskolā „Habad”

22.09.2010.

Starptautiska konference, kas tiek rīkota sadarbībā kopā ar Ziemeļvalstu bērnu aprūpes iestāžu asociāciju

22.09.2010.

Jelgavas novada audžuģimeņu apmeklējums dzīvesvietā

22.09.2010.

Diskusija ar bāriņtiesu priekšsēdētājiem par nepieciešamajiem grozījumiem MK 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1037 „Bāriņtiesu darbības noteikumi”

23.09.2010.

Starptautiska konference, kas tiek rīkota sadarbībā kopā ar Ziemeļvalstu bērnu aprūpes iestāžu asociāciju

23.09.2010.

Dalība Administratīvajā apgabaltiesā

23.09.2010.

Konsultāciju diena Engures novadā

24.09.2010.

Starptautiska konference, kas tiek rīkota sadarbībā kopā ar Ziemeļvalstu bērnu aprūpes iestāžu asociāciju

 

 DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

21.09.2010.

Tikšanās ar Daugavpils 6. vidusskolas skolēniem par drošu internetu

22.09.2010.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils 32. pirmsskolas izglītības iestādē

24.09.2010.

Dalība PPC Valentia apmācību seminārā par dažādām darba metodēm ar cilvēkiem pēckrīzes periodā

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

20.09.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Kārsavas vidusskolā

21.09.2010.

Konsultāciju diena Aglonas novadā sadarbībā ar Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamentu

21.09.2010.

Konsultāciju diena Aglonas novada iedzīvotājiem un speciālistiem

21.09.2010.

Aglonas novada audžuģimeņu apmeklējums

22.09.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude SIA „Bērnu Oāze”

24.09.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Ludzas ģimnāzijā

24.09.2010.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Baltinavas novada bāriņtiesā

24.09.2010.

Balvu novada audžuģimeņu apmeklējums

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

21.09.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valsts SIA „Straupes narkoloģiskā slimnīca” pusaudžu kolektīvā „Saulrīti” (plānota)

21.09.2010.

Fokusgrupa - diskusija Valsts SIA „Straupes narkoloģiskā slimnīca” pusaudžu kolektīvā „Saulrīti” uzņemtajiem bērniem par bērnu drošību

21.09.2010.

Gulbenes novada audžuģimeņu apmeklējums

22.09.2010.

Zosēnu audžuģimeņu atbalsta grupas apmeklējums

24.09.2010.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Valkas novada Ērģemes bērnu namā – patversmē (plānota)

24.09.2010.

Fokusgrupa - diskusija Valkas novada Ērģemes bērnu namā – patversmē uzņemtajiem bērniem par bērnu drošību

24.09.2010.

Burtnieku novada audžuģimenes apmeklējums

  

GULBENE

(Alūksne, Madona, Balvi)

 

21.09.2010.

Tikšanās ar Alūksnes novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un metodiķiem par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā, diskusija par vecāku lomu un atbildību

21.09.2010.

Tikšanās ar Alūksnes novada domes Izglītības pārvaldes vadītāju par aktuālo informāciju gaidāmajā izglītības iestāžu direktoru seminārā

21.09.2010.

Tikšanās ar Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju un bāriņtiesas locekļiem par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā, konkrētu situāciju izskatīšana

21.09.2010.

Tikšanās ar Alūksnes un Apes novada kustības „Draudzīga skola” skolu pārstāvjiem par aktualitātēm kustībā, plānoto semināru un konferenci oktobrī

22.09.2010.

Tikšanās ar Madonas, Cesvaines un Varakļānu novada kustības „Draudzīga skola” skolu pārstāvjiem par aktualitātēm kustībā, plānoto semināru un konferenci oktobrī

24.09.2010.

Atkārtota bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Madonas pilsētas 2. vidusskolā

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

20.09.2010.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā Liepājā

21.09.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Stilu speciālajā internātpamatskolā

21.09.2010.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Kuldīgas novada pagastu bāriņtiesā

21.09.2010.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā Kuldīgā

21.09.2010.

Divu audžuģimeņu apmeklējums

24.09.2010.

Dalība grupas kovīzijas nodarbībā praktiskās izglītības programmas „Multidisciplinārās atbalsta sistēmas izveide vardarbības upuriem” ietvaros

24.09.2010.

Tikšanās ar Ventspils bāriņtiesu audžuģimeņu jautājumos

24.09.2010.

Jauno audžuģimeņu apmeklējums sadarbībā ar Ventspils novada bāriņtiesas darbiniekiem

24. – 25.09.2010.

Padziļinātā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ventspils pansionātā un bērnu namā „Selga”

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 07.07.2020