Darba plāni nedēļai

23.09.2010Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 27. septembra līdz 1. oktobrim, 2010.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

27.09.2010.

Starpinstitucionāla darba grupa par bērnu drošību un traumatisma mazināšanu

28.09.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 84. vidusskolā

28.09.2010.

Konsultāciju diena Lielvārdes novadā

28.09.2010.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pēcpārbaude Jaunpiebalgas novada bāriņtiesā un Vecpiebalgas novada bāriņtiesā

28.09.2010.

Piedalīšanās konsultāciju dienā Lielvārdes novadā

29.09.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 34. pirmskolas izglītības iestādē

29.09.2010.

Seminārs Dobeles 1. ģimnāzijas pedagogiem kustības „Draudzīga skola” ietvaros par skolēnu un skolotāju savstarpējo saskarsmi

29.09.2010.

Dobeles novada audžuģimeņu apmeklējums dzīvesvietā

30.09.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Kristīgajā vidusskolā

1.10.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Nepilngadīgo prevencijas nodaļā

 

 DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

28.09.2010.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils 4. speciālajā pamatskolā

28.09.2010.

Tikšanās ar Daugavpils 4. speciālās pamatskolas skolēniem par drošu internetu

29.09.2010.

Tikšanās ar Daugavpils Centra ģimnāzijas skolēniem par drošu internetu

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

28.09.2010.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba grupa par kustības „Draudzīga skola” nodrošināšanu reģionos

28.09.2010.

Audžuģimenes apmeklējums Rēzeknes pilsētā

29.09.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Tilžas internātpamatskolā

29.09.2010.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Ciblas novada bāriņtiesā

29.09.2010.

Tikšanās ar Ciblas novada bāriņtiesas locekļiem, sociālo darbinieku par aktualitātēm audžuģimeņu un bāriņtiesu jomā

29.09.2010.

Audžuģimenes apmeklējums

30.09.2010.

Tikšanās ar Adamovas internātpamatskolas speciālistiem un skolēniem par bērnu tiesību un interešu ievērošanu

1.10.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Latgales Reģionālajā atbalsta centrā „Rasas pērles”

1.10.2010.

Tikšanās ar Latgales reģionālā atbalsta centra „Rasas pērles” administrāciju par sadarbību ar audžuģimenēm

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

28.09.2010.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba grupa par kustības „Draudzīga skola” nodrošināšanu reģionos

30.09.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Strenču vidusskolas Sedas filiālē

30.09.2010.

Alūksnes audžuģimeņu atbalsta grupas apmeklējums

1.10.2010.

Audžuģimeņu apmeklējums dzīvesvietā

  

GULBENE

(Alūksne, Madona, Balvi)

 

28.09.2010.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba grupa par kustības „Draudzīga skola” nodrošināšanu reģionos

29.09.2010.

Konsultāciju diena – iedzīvotāju pieņemšana Varakļānu novadā, Sociālā dienesta telpās

1.10.2010.

Dalība Madonas novada bāriņtiesas seminārā par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā, konkrētu situāciju izskatīšana

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

28.09.2010.

Konsultāciju diena speciālistiem un Grobiņas novada iedzīvotājiem

28.09.2010.

Konsultāciju diena Grobiņas novada speciālistiem un iedzīvotājiem sadarbībā ar bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem

29.09.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Cieceres internātpamatskolā

1.10.2010.

Audžuģimenes apmeklējums

1.10.2010.

Audžuģimenes apmeklējums

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 29.05.2020