Darba plāni nedēļai

06.10.2006Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 9.oktobra līdz 13.oktobrim, 2006

 

 Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

 

09.10.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Āgenskalna sākumskolā

 

10.10.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 6.vidusskolā

 

10.10.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Elejas vidusskolā

 

11.10.2006.

Seminārs Valsts bērna tiesību aizsardzības inspektoriem, lektore Diāna Šmite

 

11.10.2006.

Tikšanās ar audzēkņiem Rīgas celtniecības Koledžā

 

12.10.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Kokneses speciālajā internātskolā

 

12.10.2006.

Tikšanās ar audzēkņiem Mālpils internātpamatskolā

 

13.10.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Bebru internātskolā

 

 

VALMIERA

 

10.10.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Palsmanes speciālajā internātpamatskolā

 

11.10.2006.

Seminārs Valsts bērna tiesību aizsardzības inspektoriem, lektore Diāna Šmite

 

12.10.2006.

Seminārs – tikšanās ar Valkas rajona Pirmskolas izglītības iestāžu vadītājiem

 

 

RĒZEKNE

 

10.10.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Daugavpils bērnu namā-patversmē „Auseklītis”

 

11.10.2006.

Seminārs Valsts bērna tiesību aizsardzības inspektoriem, lektore Diāna Šmite

 

13.10.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Maltas 1.vidusskolā

 

 

DAUGAVPILS

 

10.10.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Daugavpils bērnu namā-patversmē „Auseklītis”

 

11.10.2006.

Seminārs Valsts bērna tiesību aizsardzības inspektoriem, lektore Diāna Šmite

 

13.10.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude bērnu sociālās aprūpes centrā „Kalkūni”

 

 

KULDĪGA

 

10.10.2006.

Tikšanās Ances pagasta padomē ar Ances pagasttiesas priekšsēdētāju un pašvaldības speciālistiem

 

10.10.2006.

Tikšanās Kolkas pagasta padomē ar Kolkas pagasta un pagasttiesas speciālistiem

 

11.10.2006.

Seminārs Valsts bērna tiesību aizsardzības inspektoriem, lektore Diāna Šmite

 

13.10.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Strazdes bērnu namā

 

13.10.2006.

Tikšanās ar Virbu pamatskolas skolēniem un pedagogiem par bērnu tiesībām un pienākumiem

 

 

LIEPĀJA

 

09.10.2006.

Personu lietu pārbaude Liepājas Internātpamatskolā

 

10.10.2006.

Dalība Saldus sociālo pedagogu seminārā par atbalsta komandu izveidošanu skolā. Dalība Saldus Sociālā dienesta sadarbības partneru seminārā

 

11.10.2006.

Seminārs Valsts bērna tiesību aizsardzības inspektoriem, lektore Diāna Šmite

 

11.10.2006.

Dalība Saldus vispārizglītojošo skolu direktoru seminārā

 

12.10.2006.

Seminārs Liepājas pilsētas sociālajiem pedagogiem

 

13.10.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Gramzdas pamatskolā

 

 

GULBENE

 

09.10.2006.

Dalība seminārā „Riska faktoru novērtēšanas kritēriji nelabvēlīgās ģimenēs”

 

10.10.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personu lietu pārbaude Balvu rajona Tilžas internātpamatskolā

 

11.10.2006.

Seminārs Valsts bērna tiesību aizsardzības inspektoriem, lektore Diāna Šmite

 

12.10.2006.

Dalība Alūksnes rajona padomes infodienā – tikšanās ar Alūksnes rajona pagastu padomes priekšsēdētājiem

 

13.10.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Balvu ģimnāzijā

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 13.08.2020