Darba plāni nedēļai

08.10.2010Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 11. oktobra līdz 15. oktobrim, 2010.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

11.10.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Vecumnieku pirmskolas izglītības iestādē

11.10.2010.

Starpinstitucionālā Tikšanās Ogres 1. vidusskolā par gadījuma risināšanu

11.10.2010.

Drošības dienas Ogres 1. vidusskolā

12.10.2010.

Seminārs „Mediācijas pamatprincipu pielietošana konfliktsituāciju risināšanā izglītības iestādē” Āgenskalna ģimnāzijā

13.10.2010.

Seminārs „Mediācijas pamatprincipu pielietošana konfliktsituāciju risināšanā izglītības iestādē” Teikas vidusskolā

13.10.2010.

Dalība profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietnieku mācību jomā, audzināšanas darbā un praktiskajā darbā profesionālās pilnveides seminārā „Aktualitātes profesionālajā izglītības sistēmā” Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā

14.10.2010.

Bērnu tiesību un bērnu personas lietu pārbaude „Pestīšanas armijas” L. Gorkšas bērnu un jauniešu mājā

14.10.2010.

Drošības dienas Rīgas Centra sākumskolā

14.10.2010.

Tikšanās ar plānotās konferences kustības „Draudzīga skola” dalībniekiem, darba grupu vadītājiem

14.10.2010.

Dalība IeM IC organizētajā darba grupā „Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izveide”

15.10.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 6. vidusskolā

15.10.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Praviņu pamatskolā

15.10.2010.

Dalība Bāriņtiesu asociācijas rīkotajā konferencē Kuldīgā

 

 DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

12.10.2010.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils 20. pirmskolas izglītības iestādē

12.10.2010.

Radošās darbnīcas Ilūkstes novada Sadraudzības vidusskolas skolēniem par drošu internetu

13.10.2010.

Dalība Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas un ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrādē, Partnerības darba grupas 2. sēdē

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

12.10.2010.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Tiskādu bērnu namā

12.10.2010.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā Rēzeknē

13.10.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Kārsavas pirmsskolas izglītības iestādē

13.10.2010.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Daugavpils novada Naujenes bāriņtiesā

13.10.2010.

Piedalīšanās audžuģimeņu pašpalīdzības grupā Līksnā

14.10.2010.

Tikšanās ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības Sociālās aprūpes pārvaldes Atbalsta nodaļas vadītāju par sadarbības jautājumiem

14./ 15.10.2010.

Dalība drošības dienu pasākumā Mērdzenes pamatskolā

16.10.2010.

Audžuģimeņu apmācību atklāšana Daugavpilī

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

11.10.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Vidzemes atbalsta centrā „Dardedze”

12.10.2010.

Burtnieku novada audžuģimeņu apmeklējums

13.10.2010.

Plānotā bērnu tiesību un bērna personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Skangaļu muižas bērnu atbalsta un sociālās aprūpes centrā – internātā

13.10.2010.

Fokusgrupa - diskusija Skangaļu muižas bērnu atbalsta un sociālās aprūpes centrā – internātā ievietotajiem bērniem par bērnu drošību

13.10.2010.

Madonas novada audžuģimeņu apmeklējums

14.10.2010.

Tikšanās ar Līgatnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju Silviju Odziņu bērnu aprūpes audžuģimenē jautājumos

  

GULBENE

(Alūksne, Madona, Balvi)

 

12.10.2010.

Tikšanās ar Apes novada Trapenes pamatskolas skolēniem, audzinātāju, skolas administrāciju par uzvedības problēmām skolā

13.10.2010.

Gadījuma vadīšana - tikšanās ar Lubānas vidusskolas administrāciju, pedagogiem, skolēnu vecākiem, Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju, sociālo darbinieci par emocionālo vardarbību

15. - 16.10.2010.

Padziļinātā izpēte un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Ērgļu novada ģimenes atbalsta centrā „Zīļuks”

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

12.10.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Vārmes pamatskolā

12.10.2010.

Lietu pārbaude Pāvilostas novada bāriņtiesā

12.10.2010.

Vānes audžuģimeņu apmeklējums (3 ģimenes)

13.10.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude bērnu namā „Stikli”

13.10.2010.

Tikšanās ar Aizputes novada Kazdangas bāriņtiesas darbiniekiem audžuģimeņu jautājumos

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.01.2020