Darba plāni nedēļai

13.10.2006Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 16.oktobra līdz 20.oktobrim, 2006

 

 Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

 

16.10.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Bebru internātpamatskolā

 

17.10.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Codes pamatskolā

 

18.10.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Iļģuciema cietumā

 

18.10.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude 60. vidusskolā

 

19.10.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Gulbenes vidusskolā

 

19.10.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Itas Kozakevičas poļu vidusskolā

 

20.10.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Saulaines tehnikumā

 

 

VALMIERA

 

16.10.2006.

Seminārs – tikšanās ar Zaubes pamatskolas pedagogiem un skolēniem sadarbībā ar Cēsu rajona policijas pārvaldi „Drošības dienas skolā” ietvaros, demonstrējot filmu „Bars”

 

17.10.2006.

Tikšanās ar Cēsu rajona padomes priekšsēdētāju M.Niklass

 

17.10.2006.

Seminārs – tikšanās ar Ieriķu pamatskolas skolēnu vecākiem

 

17.10.2006.

Tikšanās ar Blomes pagasta un Bilskas pagasta pašvaldību speciālistiem sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas speciālisti L.Jēgeri

 

17.10.2006.

Seminārs – tikšanās ar Valmieras 5.vidusskolas 1. – 6.klases skolēnu vecākiem

 

18.10.2006.

Seminārs – tikšanās ar Ķempu pamatskolas skolēniem, pedagogiem un skolēnu vecākiem demonstrējot filmu „Bars”, piedaloties inspekcijas psihologam, kurš veic darbu ar 8.klases skolēniem, sakarā ar 25.09.2006. veiktās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes rezultātiem

 

18.10.2006.

Seminārs – tikšanās ar Valmieras pilsētas sociālās palīdzības plānu izpildē iesaistītām ģimenēm

 

18.10.2006.

Seminārs – tikšanās ar Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Kārliena” pedagogiem

 

 

RĒZEKNE

 

17.10.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Zilupes arodskolā

 

20.10.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Aglonas internātvidusskolā

 

 

DAUGAVPILS

 

16.10.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Aknīstes vidusskolā

 

17.10.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils 15.logopēdiskajā pirmsskolas izglītības iestādē

 

17.10.2006.

Izbraukuma seminārs Daugavpils rajona bāriņtiesu un pagasttiesu darbiniekiem

 

18.10.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Antūžu speciālajā internātpamatskolā

 

18.10.2006.

Audžuģimeņu apsekošana Variešu pagastā

 

19.10.2006.

Tikšanās ar Daugavpils pilsētas skolēnu parlamenta koordinatori T.Smirnovu

 

20.10.2006.

Daugavpils rajona bērnu un jauniešu forums „Bērniem draudzīga skola”

 

20.10.2006.

Tikšanās ar Atašienes vidusskolas skolēniem, skolēnu vecākiem un pedagogiem

 

 

KULDĪGA

 

17.10.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ventspils 5.vidusskolā

 

17.10.2006.

Tikšanās ar Ventspils pilsētas skolu direktoriem, direktoru vietniekiem audzināšanas un Ventspils pilsētas izglītības pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības inspektori darbā par Ventspils domes apstiprināto instrukciju „Darbs ar bērniem, kuri pieļāvuši normatīvo aktu pārkāpumus”

 

18.10.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rudbāržu sanatorijas internātskolā

 

20.10.2006.

Reids pa datorsaloniem un bērnu drošību uz ielām Kuldīgā, sadarbībā ar pašvaldības policiju

 

 

LIEPĀJA

 

16.10.2006.

Tikšanās ar Liepājas pilsētas un rajona laikraksta „Kurzemes vārds” žurnālisti par bērnu tiesību un interešu nodrošināšanu pašvaldībās

 

16.10.2006.

Tikšanās ar BJC bērnu klubiņa „Labie draugi” apmeklētājiem un audzinātājām, filmas „Bars” noskatīšanās, diskusijas

 

17.10.2006.

Bērnu tiesību un personas lietu pārbaude Rubas speciālajā internātpamatskolā

 

18.10.2006.

Dalība Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes „Zīļuks” krievu tautības vecāku sapulcē

 

19.10.2006.

Piedalīšanās Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes „Zīļuks” latviešu tautības vecāku sapulcē

 

20.10.2006.

Tikšanās ar Pāvilostas vidusskolas 4. - 12.klases klašu skolēniem par bērnu tiesībām un pienākumiem, sadarbībā ar skolas padomes priekšsēdētāju un skolas direktori tiks veikta anketēšana, lai noskaidrotu to, kā bērni jūtas skolā

 

 

GULBENE

 

17.10.2006.

Apmeklētāju pieņemšana Balvos

 

17.10.2006.

Piedalīšanās Gulbenes pilsētas domes, Gulbenes Sociālā dienesta diskusijā „Skolēns – ģimenē, skolā un sabiedrībā”

 

18.10.2006.

Atkārtota bērnu tiesību ievērošanas pārbaude SKII „Strautiņi”

 

19.10.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Gulbenes ģimnāzijā

 

19.10.2006.

Dalība Gaujienas speciālās internātpamatskolas vecāku sapulcē

 

19.10.2006.

Tikšanās ar Alūksnes rajona pagasttiesu priekšsēdētājiem

 

20.10.2006.

Dalība Tilžas internātpamatskolas vecāku sapulcē

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 29.05.2020