Darba plāni nedēļai

14.10.2010Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 18. oktobra līdz 22. oktobrim, 2010.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

19.10.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ulbrokas vidusskolā

19.10.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 71. vidusskolā

19.10.2010.

Starpinstitucionālā tikšanās

20.10.2010.

Seminārs „Mediācijas pamatprincipu pielietošana konfliktsituāciju risināšanā izglītības iestādē” Siguldas 2. vidusskolā

20.10.2010.

Dalība Tieslietu ministrijas darba grupā par grozījumiem Civillikumā

20.10.2010.

Dalība darba grupā par e-pakalpojuma „Ziņas par aprūpes vai aizgādības tiesībām” izveidi

21.10.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude SIA „Remeos”

21.10.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas sanatorijas internātpamatskolā

21.10.2010.

Dalība IeM IC darba grupā par Nepilngadīgo informācijas atbalsta sistēmas izveidi

22.10.2010.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas konferencē „Drošs internets un draudzīga skola”

 

 DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

19.10.2010.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Aleksandrovas speciālajā internātpamatskolā

19.10.2010.

Radošās darbnīcas Aleksandrovas speciālās internātpamatskolas skolēniem par drošu internetu

20.10.2010.

Radošās darbnīcas Lāču pamatskolas skolēniem par drošu internetu

22.10.2010.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas konferencē „Drošs internets un draudzīga skola”

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

18.10.2010.

Dalība starpinstitucionālās komandas sanāksmē Preiļu novada sociālajā dienestā konkrētu gadījumu risināšanā par bērnu tiesību un interešu ievērošanu pašvaldībā

19.10.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Jersikas pamatskolā

19.10.2010.

Tikšanās ar Līvānu novada pašvaldības speciālistiem par audžuģimeņu un bāriņtiesu darbības jautājumiem

21.10.2010.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas konferencē „Drošs internets un draudzīga skola”

21.10.2010.

Viļakas novada audžuģimenes apmeklējums

22.10.2010.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Gulbenes novada Rankas bāriņtiesā

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

20.10.2010.

Audžuģimeņu atbalsta grupas apmeklējums Jaunpiebalgas novada Zosēnos

21.10.2010.

Tikšanās ar bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra „Umurga” administrāciju par padziļinātās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes rezultātiem

22.10.2010.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas konferencē „Drošs internets un draudzīga skola”

22.10.2010.

Rūjienas novada audžuģimenes apmeklējums

  

GULBENE

(Alūksne, Madona, Balvi)

 

19.10.2010.

Dalība ekspertu grupas tikšanās par starptautisko sadarbību un projekta virzību par risku novērtēšanu un novēršanu bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā, Iekšlietu ministrijas telpās

20.10.2010.

Dalība Gulbenes novada Sociālā dienesta darbinieku un bāriņtiesu priekšsēdētāju un vietnieku seminārā par darbu ar ģimenēm ar bērniem un veiksmīgas un produktīvas sadarbības veidošanu starp bāriņtiesām un sociālo dienestu

21.10.2010.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Alūksnes novada Liepnas internātpamatskolā

21.10.2010.

Tikšanās ar Liepnas vidusskolas 7. - 9. klašu skolēniem par skolēnu tiesībām un pienākumiem un skolēnu atbildību

22.10.2010.

Tikšanās ar Apes novada Gaujienas speciālās internātpamatskolas 7. - 9. klašu skolēniem un pedagogiem par skolēnu un pedagogu tiesībām, pienākumiem un savstarpējo saskarsmi

22.10.2010.

Dalība Apes novada Gaujienas speciālās internātpamatskolas audzēkņu vecāku kopsapulcē, saruna par vecāku pienākumiem, tiesībām un atbildību savu bērnu audzināšanā

22.10.2010.

Tikšanās ar Apes novada Gaujienas pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekiem par darbinieku savstarpējām attiecībām un attiecībām ar bērnu vecākiem u n audzēkņiem

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

19.10.2010.

Ģimenes apstākļu noskaidrošana sadarbībā ar Ventspils novada Tārgales pagasta sociālajiem darbiniekiem

19.10.2010.

Starpinstitucionālā tikšanās ar Ventspils novada Tārgales pagasta sociālajiem darbiniekiem par konkrētu ģimenes lietu

19.10.2010.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Ventspils novada bāriņtiesā

19.10.2010.

Ventspils audžuģimeņu apmeklējums

19.10.2010.

Ventspils novada audžuģimenes apmeklējums

20.10.2010.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas un bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiālē „Liepāja”

21.10.2010.

Tikšanās ar iedzīvotājiem Rudes pamatskolā par audžuģimeņu kustību

22.10.2010.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas konferencē „Drošs internets un draudzīga skola”

22.10.2010.

Dalība grupas kovīzijas nodarbībā praktiskās izglītības programmas „Multidisciplinārās atbalsta sistēmas izveide vardarbības upuriem” ietvaros

22.10.2010.

Liepājas audžuģimeņu apmeklējums

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.01.2020