Darba plāni nedēļai

21.10.2010Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 25. oktobra līdz 29. oktobrim, 2010.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

25.10.2010.

Konsultāciju diena Neretas novada pašvaldībā

25.10.2010.

Dalība krīzes grupas apmācībā

26.10.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valsts sociālā aprūpes centra „Rīga” filiālē „Pļavnieki”

26.10.2010.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Naukšēnu novada bāriņtiesā

26.10.2010.

Dalība IeM IC darba grupā par Nepilngadīgo informācijas atbalsta sistēmas izveidi

28.10.2010.

Dalība Eiropas gada pret nabadzību pasākumā

28.10.2010.

Bāriņtiesu priekšsēdētāju zināšanu pilnveides seminārs

29.10.2010.

Dalība tiesas sēdē sevišķā aizbildņa lietā

 

 DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

25.10.2010.

Dalība krīzes grupas apmācībās

27.10.2010.

Tikšanās ar Daugavpils bāriņtiesu par situāciju riska ģimenēs

28.10.2010.

Dalība Daugavpils bāriņtiesas sēdē

28. – 30.10.2010.

Padziļinātā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Naujenes bērnu namā

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

25.10.2010.

Tikšanās ar Valsts policijas Latgales reģiona Rēzeknes nodaļas vadību par bērnu tiesību un interešu ievērošanu pašvaldībā

26.10.2010.

Tikšanās ar Rēzeknes Poļu valsts ģimnāzijas administrāciju par bērnu tiesību un interešu ievērošanu iestādē

26.10.2010.

Tikšanās ar Balvu novada bāriņtiesas speciālistiem par audžuģimeņu jautājumiem

26.10.2010.

Balvu novada audžuģimenes apmeklējums

26.10.2010.

Rugāju novada audžuģimenes apmeklējums

28.10.2010.

Seminārs kustības „Draudzīga skola” ietvaros Rēzeknes reģiona skolu koordinatoriem

29.10.2010.

Tikšanās ar Zilupes novada bāriņtiesas locekļiem un sociālo darbinieku par bērnu aprūpi Zilupes novada audžuģimenēs

Nedēļas laikā

Tikšanās ar Rēzeknes logopēdiskās pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” pedagogiem par bērnu tiesību un interešu ievērošanu iestādē

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

25.10.2010.

Madonas novada audžuģimenes apmeklējums

27.10.2010.

Seminārs kustības „Draudzīga skola” dalībniekiem Valmieras reģionā

28.10.2010.

Dalība bāriņtiesu priekšsēdētāju zināšanu pilnveides seminārā

28.10.2010.

Bāriņtiesu priekšsēdētāju zināšanu pilnveides seminārs Rīgā

29.10.2010.

Tikšanās ar Cēsu pilsētas izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā, sociālajiem pedagogiem un citiem speciālistiem izglītības jomā, Cēsu pilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes speciālistiem

  

GULBENE

(Alūksne, Madona, Balvi)

 

26.10.2010.

Seminārs kustības „Draudzīgs skola” koordinatoriem un pārstāvjiem Gulbenē, Ābeļu ielā 2, 3. stāva zālē. Seminārs plānots 25 cilvēkiem

27.10.2010.

Tikšanās ar Varakļānu vidusskolas pedagogiem, radošā nodarbība par emocionālo un fizisko vardarbību skolā, par negatīvā un pozitīvā līdera lomu klasē, par skolas sadarbību ar skolēnu vecākiem

27.10.2010.

Dalība Varakļānu vidusskolas skolēnu vecāku kopsapulcē par vecāku atbildību un pienākumiem bērnu aprūpē, bērnu drošību, sadarbības veidošanu ar bērna mācību iestādi

28.10.2010.

Konsultāciju diena – iedzīvotāju pieņemšana Lubānas novada pašvaldībā

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

25.10.2010.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā Liepājā

26.10.2010.

Tikšanās ar Kuldīgas novada Sociālā dienesta ģimenes atbalsta daļas sociālo darbinieku, Kuldīgas pilsētas pašvaldības policijas nepilngadīgo lietu speciālistiem, Kurzemes reģiona Valsts policijas Kuldīgas iecirkņa vecāko inspektori darbā ar nepilngadīgajiem

26.10.2010.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā Kuldīgā

26.10.2010.

Kuldīgas novada audžuģimenes apmeklējums

27.10.2010.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Priekules novada bāriņtiesā

29.10.2010.

Konsultāciju diena Vaiņodes novada speciālistiem un iedzīvotājiem

29.10.2010.

Konsultāciju diena Vaiņodes novada speciālistiem un iedzīvotājiem

 

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 23.10.2020