Darba plāni nedēļai

29.10.2010Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 1. novembra līdz 5. novembrim, 2010.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

1.11.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 63.vidusskolā.

1.11.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Kristīgajā vidusskolā.

2.11.2010.

Lekcija drošības dienu ietvaros Ogres 1.vidusskolas 7.klašu audzēkņiem par bērnu tiesībām, pienākumiem un atbildību, kā arī konfliktsituāciju risināšanu.

2.11.2010.

Babītes vidusskolas 3.c klases novērošana un radošās darbnīcas par bērnu tiesībām, pienākumiem un atbildību, kā arī konfliktsituāciju risināšanu.

2.11.2010.

lietvedībā esošo lietu pārbaude Limbažu novada Katvaru un Umurgas bāriņtiesā.

2.11.2010.

Dalība IeM IC rīkotājā darba grupā par Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izveidi.

3.11.2010.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru ikmēneša seminārs.

3.11.2010.

Bauskas novada audžuģimenes apmeklējums dzīvesvietā.

4.11.2010.

Seminārs „Mediācijas pamatprincipu pielietošana konfliktsituāciju risināšanā izglītības iestādē” kustības „Draudzīga skola” iesaistīto skolu pedagogiem un audzēkņiem Jelgavas 4.pamatskolā.

5.11.2010.

Bāriņtiesu priekšsēdētāju zināšanu pilnveides seminārs Daugavpilī.

5. –  6.11.2010.

Padziļinātā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā „Vita”.

 

 DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

4.11.2010.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils Logopēdiskajā internātpamatskolā.

4.11.2010.

Radošās darbnīcas Daugavpils Logopēdiskās internātpamatskolas skolēniem par drošu internetu.

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

2.11.2010.

Tikšanās ar Rēzeknes pilsētas logopēdiskās pirmsskolas izglītības iestādes pedagogiem un speciālistiem par bērnu tiesību un interešu ievērošanu iestādē, par sadarbību ar vecākiem.

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

2.11.2010.

Burtnieku novada audžuģimeņu apmeklējums

5.11.2010.

Tikšanās ar Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” administrāciju un pedagogiem, Smiltenes novada bāriņtiesu un bērna vecākiem par konkrēta gadījuma risināšanas iespējām.

  

GULBENE

(Alūksne, Madona, Balvi)

 

1.11.2010.

Tikšanās ar Madonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju un locekļiem par aktuāliem jautājumiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

2.11.2010.

Tikšanās ar Valsts Policijas Vidzemes reģiona Kārtības policijas biroja inspektoriem un Prevencijas nodaļas inspektoriem par sadarbības veidošanu ar izglītības iestādēm un galvenajām problēmām tajās Alūksnes policijas iecirknī.

5.11.2010.

Dalība Malienas pamatskolas vecāku kopsapulcē, saruna par vecāku pienākumiem un atbildību bērnu audzināšanā un aprūpē.

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

2.11.2010.

Profesionālās izaugsmes seminārs ārpusģimenes aprūpes iestāžu sociālajiem darbiniekiem.

2.11.2010.

Audžuģimenes apmeklējums.

4.11.2010.

Bērnu tiesību interešu ievērošanas pārbaude Aizputes pagasta pamatskolā.

5.11.2010.

Dalība grupas kovīzijas nodarbībā, praktiskās izglītības programmas „Multidisciplinārās atbalsta sistēmas izveide vardarbības upuriem” ietvaros.

5.11.2010.

Lietu pārbaude Alsungas novada bāriņtiesā.

5.11.2010.

Tikšanās ar Alsungas novada bāriņtiesu darbiniekiem audžuģimeņu jautājumos.

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 25.02.2020