Darba plāni nedēļai

04.11.2010Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 8. novembra līdz 13. novembrim, 2010.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

8.11.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pirmsskolas izglītības iestādē „Jāņtārpiņš”

8.11.2010.

Dalība seminārā par vienaudžu terapiju

8.11.2010.

Piedalīšanās „Kristīgā radio” raidījumā ciklā „Laiks sirds darbam”

8. – 9. 11.2010.

Tālākizglītība Marka Reinekes vadītajā seminārā par kognitīvi biheiviorālo terapiju ar pusaudžiem,

8. – 10.11.2010.

„Sociālo pakalpojumu aģentūras” Daphne III projekta ietvaros dalība praktiskās izglītības programmas „Multidisciplinārās atbalsta sistēmas izveide vardarbības upuriem” apmācībās

9.11.2010.

Seminārs „Mediācijas pamatprincipu pielietošana konfliktsituāciju risināšanā izglītības iestādē” kustībā „Draudzīga skola” iesaistīto skolu pedagogiem un audzēkņiem Jelgavas 4. pamatskolā

9.11.2010.

Dalība IeM IC rīkotājā darba grupā par Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izveidi

9.11.2010.

Dalība „Tukuma Neatkarīgo Ziņu” organizētajā telefonakcijā jautājumos par bāriņtiesu darbību

10.11.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Teikas vidusskolā

10.11.2010.

Profesionālās izaugsmes seminārs „Sociālās rehabilitācijas plānu sastādīšana” Rīgā

10.11.2010.

Administratīvās pārkāpuma lietas izskatīšana

11.11.2010.

Profesionālās izaugsmes seminārs „Sociālās rehabilitācijas plānu sastādīšana” Jelgavā

11.11.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 71. vidusskolā

11.11.2010.

Jaunpils novada audžuģimeņu apmeklējums dzīvesvietā

11.11.2010.

Dalība seminārā bāriņtiesu priekšsēdētājiem Rīgā par tēmu ”Bērnu seksuālā izmantošana - reālajā dzīvē un internetā”

12.11.2010.

Konsultāciju diena Salaspils novadā

12.11.2010.

Tikšanās ar Rīgas bāriņtiesas pārstāvjiem bāriņtiesas darbības jautājumos

12.11.2010.

Dalība biedrības „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas” ģimenes stiprināšanas projekta ietvaros vecākiem rīkotajā sarunu pēcpusdienā „Kā bērni izjūt pasauli un, kas stiprina mūs - vecākus audzināšanas procesā?”

 

 DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

8.11.2010.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils 1. speciālajā pamatskolā

8.11.2010.

Radošās darbnīcas Daugavpils 1. speciālās pamatskolas skolēniem par drošu internetu

9.11.2010.

Dalība sociālo darbinieku informatīvajā seminārā

12.11.2010.

Konsultāciju diena Viesītes novadā

13.11.2010.

Tikšanās ar Daugavpils bāriņtiesu par situāciju riska ģimenēs

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

9.11.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Baltinavas speciālajā internātpamatskolā

9.11.2010.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Gulbenes novada Rankas bāriņtiesā

9.11.2010.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā Rēzeknē

10.11.2010.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Dagdas novada bāriņtiesā

10.11.2010.

Dagdas novada audžuģimeņu apmeklēšana

11.11.2010.

Tikšanās VBTAI konkrēta gadījuma risināšanai

12.11.2010.

Dalība konsultāciju dienā Viesītes novadā

12.11.2010.

Viesītes novada audžuģimeņu apmeklēšana

13.11.2010.

Audžuģimeņu apmācību noslēgums Daugavpilī

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

8.11.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Sociālās korekcijas izglītības iestādē „Naukšēni”

12.11.2010.

Sarunu pēcpusdiena par bērnu tiesību aizsardzību no vardarbības sadarbībā ar Latvijas SOS ciematu asociāciju Vidzemes reģionālajā atbalsts centrā „Dardedze”

  

GULBENE

(Alūksne, Madona, Balvi)

 

8.11.2010.

Tikšanās ar Madonas novada Mētrienas pamatskolas 5. -  9.klases skolēniem par skolēnu savstarpējām attiecībām, attieksmi pret skolotājiem un skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu sadarbībā ar Madonas policijas iecirkņa Kārtības policijas biroja inspektoriem

10.11.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Cesvaines vidusskolā. Sūdzība

12.11.2010.

Radošās darbnīcas Madonas novada Ļaudonas vidusskolas 5., 6., 7.klašu skolēniem par savstarpējām attiecībām un konfliktu risināšanu

12.11.2010.

Tikšanās ar Ļaudonas vidusskolas skolotājiem par skolēnu savstarpējām attiecībām, konfliktu risināšanu, vardarbības formām un pazīmēm, atstumto bērnu problēmu, negatīvo līderi klasē u.c. tēmām

12.11.2010.

Dalība Ļaudonas vidusskolas vecāku kopsapulcē, saruna par vecāku pienākumiem un atbildību bērnu audzināšanā un aprūpē

13.11.2010.

Radošās darbnīcas Apes novada Gaujienas vidusskolas 7., 8., 9.klašu skolēniem par savstarpējām attiecībām un konfliktu risināšanu

13.11.2010.

Dalība Gaujienas vidusskolas vecāku kopsapulcē, saruna par vecāku pienākumiem un atbildību bērnu audzināšanā un aprūpē

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

8.11.2010.

Dalība profesionālās izaugsmes seminārā bāriņtiesu priekšsēdētājiem

8.11.2010.

Bāriņtiesu priekšsēdētāju zināšanu pilnveides seminārs Liepājā

8. – 10.11.2010.

„Sociālo pakalpojumu aģentūras” Daphne III projekta ietvaros dalība praktiskās izglītības programmas „Multidisciplinārās atbalsta sistēmas izveide vardarbības upuriem” apmācībās

9.11.2010.

Radošās darbnīcas Ezerkrasta sākumskolas bērniem par konfliktsituāciju risināšanu

10.11.2010.

Lietas pārbaude Durbes novada bāriņtiesā

10.11.2010.

Audžuģimeņu apmeklējums Kandavas novadā

13.11.2010.

Lietu pārbaude Dundagas novada bāriņtiesā

13.11.2010.

Tikšanās ar Dundagas novada bāriņtiesas darbiniekiem audžuģimeņu jautājumos

14.11.2010.

Jauno audžuģimeņu apmācību noslēgums Talsos

 

 

 

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 12.07.2020