Darba plāni nedēļai

20.10.2006Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 23.oktobra līdz 27.oktobrim, 2006

 

 Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

 

23.10.2006.

Atkārtota bērnu tiesību ievērošanas pārbaude SKII „Strautiņi”

 

24.10.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude bērnu namā-patversmē „Apīte”

 

25.10.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personas lietu pārbaude Īslīces pagasta ĢJSAC

 

26.10.2006.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministriju, organizētā konferencē „Kā es jūtos skolā?”

 

 

VALMIERA

 

23.10.2006.

Tikšanās ar Līvu pamatskolas vecākiem

 

24.10.2006.

Seminārs – tikšanās ar Valmieras rajona izglītības iestāžu vadītājiem

 

26.10.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Cēsu rajona bērnu namā-patversmē „Gaujaslīči”

 

 

RĒZEKNE

 

24.10.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Rudzātu speciālajā internātpamatskolā

 

25.10.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Rēzeknes pilsētas bērnu patversme

 

26.10.2006.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministriju, organizētā konferencē „Kā es jūtos skolā?”

 

 

DAUGAVPILS

 

23.10.2006.

Krāslavas rajona konference „Bērniem draudzīga skola”

 

24.10.2006.

Daugavpils skolu jauniešu diskusija „Kas ir vardarbība?”

 

25.10.2006.

Tikšanās ar Daugavpils 18.pirmsskolas izglītības iestādes pedagogiem par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem

 

26.10.2006.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministriju, organizētā konferencē „Kā es jūtos skolā?”

 

 

KULDĪGA

 

25.10.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personu lietu pārbaude bērnu namā „Selga”

 

25.10.2006.

Tikšanās ar Ventspils pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldes darbiniekiem par bērnu tiesību un interešu aizsardzības nodrošināšanas jautājumiem

 

 

LIEPĀJA

 

23.10.2006.

Tikšanās ar Liepājas vakara (maiņas) vidusskolas sociālo pedagoģi par konferences organizēšanu novembra mēnesī Liepājas vakara (maiņas) vidusskolā

 

24.10.2006.

Atkārtota bērnu tiesību ievērošanas un personu lietu pārbaude Bērnu un ģimeņu centrā „Rūķītis”

 

25.10.2006.

Dalība Vaiņodes internātpamatskolas SIF un valsts atbalstītā projekta „Sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu Sociālās rehabilitācijas centra un programmu izveide Vaiņodes internātpamatskolā” organizētajā noslēguma konferencē „Dzīves stratēģijas veidošanās iespējas jauniešiem ar zemām pamatprasmēm”

 

26.10.2006.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministriju, organizētā konferencē „Kā es jūtos skolā?”

 

27.10.2006.

Dalība Saldus rajona izglītības iestāžu konferencē „Dzīve bez vardarbības”, informācijas sniegšana par inspekcijas darbu, filmas „Bars” demonstrēšana

 

 

GULBENE

 

23.10.2006.

Atkārtota bērnu tiesību ievērošanas pārbaude SKII „Strautiņi”

 

23.10.2006.

Tikšanās ar ieinteresētajām personām Baugu ģimenes lietā Gulbenes pilsētas bāriņtiesā

 

24.10.2006.

Tikšanās ar Gulbenes rajona Siltāju pamatskolas direktori, skolotāju A.Sirmo un 9.klases skolēnu vecākiem

 

26.10.2006.

Dalība Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministriju, organizētā konferencē „Kā es jūtos skolā?”

 

27.10.2006.

Tikšanās ar Balvu ģimnāzijas pedagogiem un 8a.klases skolēnu vecākiem

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 29.05.2020