Darba plāni nedēļai

17.11.2010Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 22. novembra līdz 26. novembrim, 2010.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

22.11.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes turpināšana Friča Brīvzemnieka pamatskolā

22.11.2010.

Dalība Tieslietu ministrijas darba grupā par grozījumiem Latvijas Republikas Civillikumā rīcībspējas regulējumā

23.11.2010.

Iepazīšanās ar lietas materiāliem Rīgas apgabaltiesā

23. 11.2010.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Baldones novada bāriņtiesā

23. 11.2010.

Tikšanās ar Ropažu novada bāriņtiesas, Rīgas bāriņtiesas, sociālo dienestu un izglītības iestāžu pārstāvjiem ģimenes problēmsituācijas risināšanai

23.11.2010.

Baldones audžuģimenes apmeklējums dzīvesvietā

24.11.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ropažu pirmsskolas izglītības iestādē „Annele”

24.11.2010.

Tikšanās ar Rīgas bāriņtiesas un Bauskas novada bāriņtiesas pārstāvjiem audžuģimenes jautājumā

25.11.2010.

Plānotā bērnu tiesību un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiālē „Baldone”

26.11.2010.

Dalība nodibinājuma „Centrs Dardedze” organizētajā konferencē par vardarbību

26.11.2010.

Piedalīšanās Jelgavas novada domes organizētajā pateicības pasākumā audžuģimenēm un aizbildņiem

26.11.2010.

Dalība bāriņtiesu priekšsēdētāju zināšanu pilnveides seminārā Rēzeknē

 

 DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

23.11.2010.

Tikšanās ar Daugavpils novada bāriņtiesu un sociālā darba speciālistiem par situāciju riska ģimenēs

24.11.2010.

Dalība profesionālās izaugsmes seminārā jeb radošajā darbnīcā „Sociālās rehabilitācijas plānu sastādīšana”

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

23.11.2010.

Tikšanās ar Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāju, pilsētas domes sociālās pārvaldes vadītāju par bērnu tiesību ievērošanas pārbaudēm un to rezultātiem Rēzeknes pilsētas bērnu patversmē

23.11.2010.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Kārsavas novada bāriņtiesā

23.11.2010.

Kārsavas novada audžuģimeņu apmeklējums

24.11.2010.

Dalība reģionālajā seminārā ārpusģimeņu aprūpes iestāžu sociālajiem darbiniekiem par sociālās rehabilitācijas plānu sastādīšanu

25.11.2010.

Dalība inspektoru organizētajā izbraukuma pasākumā Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada maznodrošināto ģimeņu bērniem uz Rīgu projekta „Operas projekts” ietvaros sadarbībā ar Latvijas Samariešu apvienību

26.11.2010.

Dalība reģionālajā seminārā bāriņtiesu priekšsēdētājiem par aktuāliem jautājumiem bāriņtiesu darbā

26.11.2010.

Bāriņtiesu priekšsēdētāju zināšanu pilnveides seminārs Rēzeknē

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

23.11.2010.

Dalība seminārā „Risku novērtēšana ģimenēs ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi” 1. daļa

23.11.2010.

Smiltenes novada audžuģimenes apmeklējums

24.11.2010.

Konsultāciju diena Mazsalacas novadā

25.11.2010.

Konsultāciju diena Beverīnas novadā

26.11.2010.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas reģionālais seminārs „Sociālo rehabilitācijas plānu sagatavošana” Gulbenes un Valmieras reģiona ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbiniekiem

  

GULBENE

(Alūksne, Madona, Balvi)

 

24.11.2010.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Gaujienas speciālajā internātpamatskolā

24.11.2010.

Dalība Apes vidusskolas vecāku kopsapulcē, saruna par vecāku atbildību bērnu audzināšanas un aprūpes procesā, vecāku pienākumiem un tiesībām

26.11.2010.

Dalība ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbinieku seminārā par sociālās rehabilitācijas plānu sastādīšanu Smiltenē, Galdnieku ielā 10

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

23.11.2010.

Tikšanās ar pansionāta un bērnu nama Selga darbiniekiem un administrāciju par padziļinātās pārbaudes rezultātiem un sagatavotajiem ieteikumiem

23.11.2010.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Brocēnu novada bāriņtiesā

24.11.2010.

Konsultāciju diena Skrundas novada speciālistiem un iedzīvotājiem

24.11.2010.

Konsultāciju diena Skrundas novadā speciālistiem un iedzīvotājiem

26.11.2010.

Starpinstitucionālā tikšanās ar Vaiņodes novada sociālo darbinieku, bāriņtiesu un policijas pārstāvi saistībā ar sociālā gadījuma risināšanu

 

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.01.2020