Darba plāni nedēļai

25.11.2010Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 29. novembra līdz 3. decembrim, 2010.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

29.11.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 46. pirmsskolas izglītības iestādē

29.11.2010.

Dalība IeM IC darba grupā par Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izveidi

30.11.2010.

Starpinstitucionāla tikšanās ar Rīgas sanatorijas internātpamatskolas administrāciju

30.11.2010.

Dalība seminārā bāriņtiesu priekšsēdētājiem Rīgā

1. 12.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 96. vidusskolā

1. 12.2010.

Dalība administratīvajā apgabaltiesā

1. 12.2010.

Rīgas audžuģimenes apmeklējums dzīvesvietā

1. 12.2010.

Dalība Rīgas bāriņtiesā notiekošajā tikšanās pēc Grašu bērnu ciemata lūguma viesģimeņu jautājumos

2.12.2010.

Plānotā bērnu tiesību un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiālē „Baldone”

2.12.2010.

Tikšanās ar Baldones bērnu nama administrāciju

2.12.2010.

Tikšanās ar „Neatkarīgo Tukuma Ziņu” žurnālistu bāriņtiesu darbības jautājumos

 

 DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

1.12.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils Sociālo lietu pārvaldes bērnu namā – patversmē „Auseklītis”

1.12.2010.

Audžuģimenes apsekošana Daugavpilī sadarbībā ar bāriņtiesu un audžuģimeņu departamentu

3.12.2010.

Valsts bērnu tiesības aizsardzības inspektoru izbraukuma seminārs

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

30.11.2010.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Rēzeknes novada Verēmu bāriņtiesā

30.11.2010.

Tikšanās ar Rēzeknes novada Verēmu bāriņtiesas locekļiem un Verēmu pagasta sociālo darbinieku par bāriņtiesu un audžuģimeņu jautājumiem

1.12.2010.

Dalība Rēzeknes novada Kruķu pamatskolas vecāku kopsapulcē par bērnu, vecāku un pedagogu tiesībām, pienākumiem un atbildību, par sadarbības jautājumiem

1.12.2010.

Daugavpils audžuģimenes apmeklēšana un bērnu patversmes „Auseklītis” apmeklēšana (iesniegums)

2.12.2010.

Dalība Viļakas novada Viļakas pamatskolas vecāku kopsapulcē par bērnu, vecāku un pedagogu tiesībām, pienākumiem un atbildību, par sadarbības jautājumiem

2.12.2010.

Krāslavas novada audžuģimeņu apsekošana

3.12.2010.

Valsts bērnu tiesības aizsardzības inspektoru izbraukuma seminārs

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

29.11.2010.

Alūksnes novada audžuģimenes apmeklējums

2.12.2010.

Tikšanās ar Valsts Policijas Vidzemes reģiona Prevencijas nodaļas speciālistu par 2011. gadā plānotajiem pasākumiem un to realizāciju bērnu konfliktsituāciju prevencijas un risināšanas jomā

2.12.2010.

Jaunpiebalgas audžuģimeņu apmeklējums

3.12.2010.

Valsts bērnu tiesības aizsardzības inspektoru izbraukuma seminārs

  

GULBENE

(Alūksne, Madona, Balvi)

 

29.11.2010.

Audžuģimenes apsekošana (iesniegums), tikšanās ar bērniem viedokļa noskaidrošanai

30.11.2010.

Radošās darbnīcas Mārkalnes pamatskolas 7. - 9.klašu skolēniem par skolēnu savstarpējām attiecībām un konfliktu risināšanu

30.11.2010.

Dalība Mārkalnes pamatskolas vecāku sapulcē, saruna par vecāku pienākumiem un atbildību bērnu audzināšanā un aprūpē sadarbībā ar Alūksnes policijas iecirkņa Kārtības policijas biroja vecāko inspektori

30.11.2010.

Dalība Strautiņu pamatskolas vecāku konferencē. Informācija par aktuāliem bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem, saruna par vecāku pienākumiem un atbildību bērnu audzināšanā un aprūpē

1.12.2010.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude NVO „Skudras” Gustavskolā

2.12.2010.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Gaujienas speciālajā internātpamatskolā

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

30.11.2010.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiālē „Liepāja”

30.11.2010.

Audžuģimenes apsekošana

1.12.2010.

Tikšanās ar Vaiņodes vidusskolas pedagoģisko kolektīvu par bērnu pozitīvās disciplinēšanas un savstarpējo attiecību jautājumiem

1.12.2010.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Aizputes novada Kalvenes bāriņtiesā

1.12.2010.

Tikšanās ar Vaiņodes internātpamatskolas speciālistiem par audžuģimeņu jautājumiem

3.12.2010.

Valsts bērnu tiesības aizsardzības inspektoru izbraukuma seminārs

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 28.05.2020