Darba plāni nedēļai

03.12.2010Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 6. decembra līdz 10. decembrim, 2010.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

6.12.2010.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Salacgrīvas novada Liepupes bāriņtiesā

6.12.2010.

Tikšanās ar Audžuģimeņu apvienības „Terēze” vadītāju par atbalsta semināra organizēšanu audžuģimenēm

6. – 8.12.2010.

Dalība konferencē Insafe meeting Berlīnē

7.12.2010.

Administratīvās pārkāpuma lietas izskatīšana

7.12.2010.

Dalība Madonas novada domes Sociālo lietu komitejas sēdē

7.12.2010.

Dalība IeM IC darba grupā par „Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izveidi”

8.12.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Rīnūžu vidusskolā

8.12.2010.

Tikšanās Bauskas 1. vidusskolā ar administrācijas pārstāvjiem, Bauskas novada Izglītības pārvaldes vadītāju

8.12.2010.

Tikšanās Olaines 2. vidusskolā ar skolas administrācijas pārstāvjiem, sociālā dienesta un bāriņtiesas pārstāvjiem

8.12.2010.

Tikšanās ar Durbes novada bāriņtiesu ģimenes lietā

8.12.2010.

Rīgas audžuģimenes apmeklējums dzīvesvietā

8.12.2010.

Radošā darbnīca 6. klases skolniekiem par iecietību un konfliktu risināšanu Bauskas 1. vidusskolā

9. 12.2010.

Dalība Administratīvajā tiesas sēdē

9. 12.2010.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Limbažu novada Skultes un Vidrižu bāriņtiesā

10. 12.2010.

Dalība seminārā „Draudzīga māja un drošs internets”

 

 DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

7.12.2010.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas iestādē „Mūsmājas”

7.12.2010.

Radošās darbnīcas Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas iestādes „Mūsmājas” audzēkņiem par drošu internetu

7.12.2010.

Grupas supervīzija Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas iestādes „Mūsmājas” darbiniekiem

10.12.2010.

Dalība seminārā „Draudzīga māja un drošs internets”

10.12.2010.

Dalība Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu direktoru sapulcē

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

7.12.2010.

Dalība seminārā „Risku novērtēšana ģimenēs ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi”

7.12.2010.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Daugavpils novada Skrudalienas bāriņtiesā

7.12.2010.

Audžuģimeņu apsekošana Daugavpils novada Demenes pagastā

8.12.2010.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Adamovas sanatorijas internātpamatskolā

9.12.2010.

Dalība vecāku kopsapulcē Kruķu pamatskolā par izglītojamo, pedagogu un vecāku tiesībām, pienākumiem un atbildību, par sadarbības jautājumiem

10.12.2010.

Dalība seminārā „Draudzīga māja un drošs internets”

10.12.2010.

Konsultāciju diena Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem un speciālistiem par bāriņtiesu un audžuģimeņu jautājumiem

10.12.2010.

Dalība Latgales reģiona audžuģimeņu atbalsta biedrības „Muna sāta” valdes sēdē Līksnā

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

7.12.2010.

Dalība seminārā „Risku novērtēšana ģimenēs ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi”

8.12.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Raunas vidusskolā

8.12.2010.

Valmieras audžuģimeņu atbalsta grupas apmeklējums

9.12.2010.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā „Umurga”

9.12.2010.

Alūksnes novada audžuģimeņu atbalsta grupas apmeklējums

10.12.2010.

Dalība seminārā „Draudzīga māja un drošs internets”

  

GULBENE

(Alūksne, Madona, Balvi)

 

7.12.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Bērzaunes pamatskolā

10.12.2010.

Dalība seminārā „Draudzīga māja un drošs internets”

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

7.12.2010.

Plānotā bērnu tiesību interešu ievērošanas pēcpārbaude Stiklu speciālajā internātpamatskolā

7.12.2010.

Tikšanās ar Ventspils novada Sociālā dienesta vadītāju un Ventspils novada Popes pagasta pārvaldes bāriņtiesas locekli un Stiklu internātpamatskolas atbalsta personālu par konkrētu gadījumu

7.12.2010.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Aizputes novada Cīravas bāriņtiesā

7.12.2010.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā Kuldīgā

8.12.2010.

Audžuģimeņu seminārs Cīravā

10.12.2010.

Dalība seminārā „Draudzīga māja un drošs internets”

10.12.2010.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā Kandavā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 27.01.2020