Darba plāni nedēļai

03.11.2006Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 6. līdz 10.novembrim, 2006

 

 Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

 

06.11.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 3.speciāla skolā. Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 6.vidusskola. Dalība darba grupā par ieteikumu izstrādi bērnu namu darbībai

 

07.11.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 3.arodvidusskola. Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Mālpils mūzikas un mākslas skolā

 

08.11.2006.

Seminārs valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem par cilvēktiesībām (lektore Diāna Šmite)

 

09.11.2006.

Informatīva tikšanās ar skolēniem un pedagogiem, filmas „Bars” demonstrēšana Madlienas vidusskolā

 

10.11.2006.

Bērnu tiesību aizsardzības pārbaude Bērnu rehabilitācijas centrs „Ogre”

 

 

VALMIERA

 

07.11.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valkas rajona Grundzāles pamatskolā. Tikšanās ar Grundzāles pirmsskolas izglītības iestādes pedagogiem. Tikšanās ar Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādes bērnu vecākiem

 

08.11.2006.

Seminārs valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem par cilvēktiesībām (lektore Diāna Šmite)

 

10.11.2006.

Organizēta tikšanās ar Zaubes pamatskolas pedagogiem

 

 

RĒZEKNE

 

07.11.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas un personu lietu pārbaude Aglonas internātvidusskolā

 

08.11.2006.

Seminārs valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem par cilvēktiesībām (lektore Diāna Šmite)

 

10.11.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ludzas ģimnāzijā; tikšanās ar skolēniem un skolotājiem

 

DAUGAVPILS

 

07.11.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Daugavpils logopēdiskajā internātpamatskolā

 

08.11.2006.

Seminārs valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem par cilvēktiesībām (lektore Diāna Šmite)

 

10.11.2006.

Vecāku sapulce Biržu internātpamatskolā. Tikšanās ar Salas pagasta sociālajiem darbiniekiem un pagasttiesas priekšsēdētāju par bērnu tiesību un interešu nodrošināšanu pašvaldībā

 

 

KULDĪGA

 

06.11.2006.

Tikšanās ar Kuldīgas pašvaldības aģentūras Sociālā dienesta darbiniecēm darbā ar ģimenēm un bērniem

 

08.11.2006.

Seminārs valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem par cilvēktiesībām (lektore Diāna Šmite)

 

10.11.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Strazdes bērnu namā. Tikšanās ar Strazdes pagasta padomes priekšsēdētāju, pagasttiesas priekšsēdētāju un sociālo darbinieku. Tikšanās ar Virbu pamatskolas audzēkņiem un skolotājiem par bērnu tiesībām un pienākumiem. Tikšanās ar Talsu rajona padomes PII vadītāju par bērnu tiesību nodrošināšanas jautājumiem Talsu un Talsu rajona PII

 

 

LIEPĀJA

 

06.11.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personu lietu pārbaude Liepājas bērnu patversmē

 

07.11.2006.

Dalība Liepājas rajona bāriņtiesu/pagasttiesu priekšsēdētāju pieredzes apmaiņas seminārā par bērnu tiesību un interešu nodrošināšanu pašvaldībās

 

08.11.2006.

Seminārs valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem par cilvēktiesībām (lektore Diāna Šmite)

 

09.11.2006.

Dalība Priekules vidusskolas organizētajā starpinstitucionālajā komandas darbā par bērnu tiesību nodrošināšanu Priekules vidusskolā un pašvaldībā. Seminārs Liepājas pilsētas sociālajiem pedagogiem par bērnu tiesību un interešu nodrošināšanu skolās

 

 

GULBENE

 

07.11.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Balvu rajona Rekavas vidusskolā

 

08.11.2006.

Seminārs valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem par cilvēktiesībām (lektore Diāna Šmite)

 

10.11.2006.

Tikšanās ar fonda „Žubīte” Ziļevu ģimenes bērnu nama valdes locekli Dainu Ziļevu par adoptējamo bērnu tiesību un interešu nodrošināšanu

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 12.07.2020