Darba plāni nedēļai

09.12.2010Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 13. decembra līdz 17. decembrim, 2010.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

13.12.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Krimuldas vidusskolā

13.12.2010.

Tikšanās ar Rīgas 13.vidusskolas sociālo pedagoģi par konkrētas problēmsituācijas risināšanas iespējām

14.12.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pirmsskolas izglītības iestādē „Remeos”

14.12.2010.

Konsultāciju diena Ozolnieku novada speciālistiem un iedzīvotājiem

14.12.2010.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Vecumnieku novada bāriņtiesā

14.12.2010.

Vecumnieku novada audžuģimenes apmeklējums dzīvesvietā

14.12.2010.

Konsultāciju diena Ozolnieku novadā

15.12.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ķeguma komercnovirziena vidusskolā

15.12.2010.

Tikšanās ar „Zvannieku mājas” pārstāvjiem par aktuāliem jautājumiem bērnu tiesību jomā

16.12.2010.

Bērnu tiesību ievēršanas pārbaude Vangažu vidusskolā

16.12.2010.

Dalība seminārā „Draudzīga māja un drošs internets”

17.12.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Jelgavas 1. speciālajā internātpamatskolā

17.12.2010.

Dalība IeM IC darba grupā par Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izveidi

19.12.2010.

Ziemassvētku atbalsta seminārs Rīgas un Zemgales reģiona audžuģimenēm kopā ar bērniem

 

 DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

14.12.2010.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Daugavpils bērnu namā – patversmē „Priedīte”

14.12.2010.

Fokusgrupas diskusijas Daugavpils bērnu nama – patversmes „Priedīte” audzēkņiem par drošu internetu

14.12.2010.

Grupas supervīzija Daugavpils bērnu nama – patversmes „Priedīte” darbiniekiem

15.12.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Naujenes Mātes un bērna atbalsta centrā „Avotiņi”

16.12.2010.

Dalība seminārā „Draudzīga māja un drošs internets”

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

14.12.2010.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude bērnu namā - patversmē „Ābelīte”

15.12.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Maltas 1. vidusskolā

15.12.2010.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Rēzeknes novada Kaunatas bāriņtiesā

16.12.2010.

Dalība Rēzeknes novada Liepu pamatskolas pedagogu sapulcē par bērnu, vecāku un pedagogu tiesībām, pienākumiem un atbildību, par sadarbības jautājumiem, par normatīvajos aktos noteikto, ievērojot bērnu intereses

16.12.2010.

Dalība seminārā „Draudzīga māja un drošs internets”

17.12.2010.

Dalība seminārā VBTAI par starptautiskās sadarbības jautājumiem

18.12.2010.

Dalība Latgales reģiona audžuģimeņu metodiskās vadības seminārā

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

13.12.2010.

Tikšanās ar Vecpiebalgas bāriņtiesas priekšsēdētāju

13.12.2010.

Vecpiebalgas audžuģimeņu apmeklējums

14.12.2010.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrā (plānota)

16.12.2010.

Dalība seminārā „Draudzīga māja un drošs internets”

16.12.2010.

Konsultāciju diena Priekuļu novada speciālistiem un iedzīvotājiem

17.12.2010.

Dalība seminārā VBTAI par starptautiskās sadarbības jautājumiem

  

GULBENE

(Alūksne, Madona, Balvi)

 

14.12.2010.

Alūksnes, Apes, Gulbenes un Ērgļu novadu iestāžu dokumentu, lietu un mapju nodošana Valmieras inspektoriem sakarā ar Gulbenes reģiona nodaļas likvidāciju

15.12.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Gustavskolā

16.12.2010.

Ģimenes atbalsta centra „Zīļuks” iepazīstināšana ar padziļinātās pārbaudes rezultātiem un atzinuma un rekomendāciju nodošana

16.12.2010.

Ērgļu novada pašvaldības iepazīstināšana ar atzinumu un rekomendācijām pēc padziļinātās pārbaudes ģimenes atbalsta centrā „Zīļuks

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

14.12.2010.

Audžuģimeņu apsekošana Liepājā

15.12.2010.

Konsultāciju diena Durbes novada speciālistiem un iedzīvotājiem

16.12.2010.

Dalība Liepājas pilsētas Bērnu tiesību aizsardzības komisijā

16.12.2010.

Dalība seminārā „Draudzīga māja un drošs internets”

17.12.2010.

Dalība seminārā VBTAI par starptautiskās sadarbības jautājumiem

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 18.09.2019