Darba plāni nedēļai

10.11.2006Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 13. līdz 17.novembrim, 2006

 Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

 

13.11. 2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 64. pirmsskolas izglītības iestādē.

 

13.11.2006.

Inspektori tiekas ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem par institūciju atbildību un pienākumiem sociālās rehabilitācijas darbā valstī.

 

14.11. 2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 2.speciālajā internātpamatskolā.

 

14.11.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ielas bērnu dienas centrā „Baltais Zvirbulis”.

 

15.11.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personu lietu plānotā pārbaude BSAC „Rīga”.

 

15.11.2006

Inspektori tiekas ar Sidrabenes pagasta padomes priekšsēdētāju par sociālo garantiju nodrošināšanu bērniem bāreņiem.

 

16.11.2006

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Jelgavas 3.pamatskolā.

 

 

VALMIERA

 

13.11.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Lodes pagasta bērnu namā „Pīlādzītis”.

 

14.11.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude un bērnu personas lietu pārbaude

Valmieras rajona Vaidavas speciālajā internātpamatskolā.

 

16.11.2006.

Inspektore tiekas ar Valmieras rajona Zilākalna sākumskolā ar Zilākalna sākumskolas skolēnu vecākiem par bērnu pienākumiem un tiesībām, par vecāku pienākumiem un tiesībām, kā arī par vecāku sadarbību ar skolu.

 

17.11.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valkas rajona Smiltenes centra vidusskolā.

 

 

 

                                       RĒZEKNE

 

15.11.2006.

Inspektore tiekas ar Preiļu raj. Pelēču pagasttiesas darbiniekiem, pagasta sociālo darbinieku, pagasta priekšsēdētāju par bērnu tiesību ievērošanu pašvaldībā.

 

16.11.2006.

Audžuģimenes apsekošana Dekšāru pagastā.

 

17.11.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Adamovas sanatorijas internātpamatskolā.

 

 

LIEPĀJA

 

13.11.2006.

Inspektore tiekas ar Pāvilostas direktori un skolas pedagogiem par oktobra mēnesī veiktās 5.- 12.klašu skolēnu anketēšanas rezultātiem.

 

14.11.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personu lietu pārbaude Cieceres internātpamatskolā

 

15.11.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personu lietu pārbaude Liepājas speciālajā internātpamatskolā.

 

 

GULBENE

 

15.11.2006

Plānota bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personu lietu pārbaude Balvu rajona pirmsskolas izglītības iestādē – patversmē ”Ieviņa”.

 

15.11.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Balvu pilsētas ģimnāzijā.

 

16.11.2006

 

 

 

Inspektore tiekas ar Alūksnes rajona Jaunlaicenes pamatskolas 4. – 9.klašu skolēniem, pedagogiem un piedalīšanās vecāku sapulcē par bērnu, vecāku tiesībām un pienākumiem. Piedalīšanās Balvu rajona Tilžas vidusskolas vecāku sapulcē.

 

KULDĪGA

 

14.11.2006.

Inspektore tiekas ar Pelču pamatskolas skolēniem un pedagogiem pār bērna tiesībām, pienākumiem, vienaudžu savstarpējām attiecībām un bērnu drošības jautājumiem.

 

14.11.2006.

Inspektore tiekas ar Rudbāžu sanatorijas internātpamatskolas pedagogiem.

 

15.11.2006.

Inspektore tiekas ar Ventspils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte” vadītāju A.Brūkli un metodiķi.

 

15.11.2006.

Inspektore tiekas ar Ventspils pilsētas izglītības pārvaldes vadītāju A.Slavinski.

 

15.11.2006.

Plānota bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Alsungas bērnu namā.

 

 

DAUGAVPILS

 

14.11.2006.              

Inspektore tiekas ar Līksnas pagasttiesas priekšsēdētāju V.Miltiņu un sociālo darbinieci E.Vorošinu par bērnu tiesību un interešu nodrošināšanu pašvaldībā.

 

14.11.2006.              

Audžuģimenes apsekošana Līksnas pagastā, piedaloties Bērnu un ģimenes lietu ministrijas konsultantei I.Upei.

 

14.11.2006.              

Inspektore tiekas ar Līksnas pamatskolas skolēniem un vecākiem par bērnu tiesībām un pienākumiem.                               

 

15.11.2006.           

Atkārtota bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrā „Mūsmājas”.

 

17.11.2006.           

Atkārtota bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Krāslavas bērnu  

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 29.05.2020