Darba plāni nedēļai

23.12.2010Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 27. decembra līdz 30. decembrim, 2010.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

28.12.2010.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Zantes ģimenes krīzes centrā

28.12.2010.

Strapinstitucionāla tikšanās ar Rīgas bāriņtiesas un sociālā dienesta pārstāvjiem konkrētas situācijas risināšanā

28.12.2010.

Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta direktore piedalās Madonas novada domes sēdē

 

 DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

28.12.2010.

Tikšanās Ilūkstes novada sociālajā dienestā par lietu virzību grūti risināmos gadījumos

29.12.2010.

Dalība PPC „Valentia” seminārā „Profesionālā izdegšana”

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

27.12.2010.

Tikšanās ar Maltas 1. vidusskolas pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem

28.12.2010.

Tikšanās ar Rēzeknes patversmes audzēkņiem par sadzīves jautājumiem patversmē, kā arī par iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

27.12.2010.

Tikšanās ar Apes novada Virešu pārvaldes sociālo darbinieci un citiem speciālistiem

28.12.2010.

Jaunpiebalgas novada audžuģimeņu atbalsta grupas apmeklējums

29.12.2010.

Līgatnes novada audžuģimenes apmeklējums

  

GULBENE

(Alūksne, Madona, Balvi)

 

28.12.2010.

Ģimenes atbalsta centra „Zīļuks” iepazīstināšana un atzinuma un rekomendāciju nodošana pēc padziļinātās pārbaudes

28.12.2010.

Ērgļu novada pašvaldības iepazīstināšana ar atzinumu un rekomendācijām pēc padziļinātās pārbaudes ģimenes atbalsta centrā „Zīļuks”

29.12.2010.

Madonas, Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu iestāžu dokumentu, lietu un mapju nodošana Rēzeknes inspektoriem sakarā ar Gulbenes reģiona filiāles likvidāciju

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

27.12.2010.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Aizputes novada Kazdangas bāriņtiesā

27.12.2010.

Audžuģimeņu apmeklējums Kuldīgas novada Laidu pagastā

29.12.2010.

Konsultāciju diena Pāvilostas novada speciālistiem un iedzīvotājiem

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 21.09.2019