Darba plāni nedēļai

17.11.2006Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 20.novembra līdz 24.novembrim, 2006

 

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

 

20.11.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas V.Zālīša pamatskolā

 

21.11.2006.

Tikšanās ar Rīgas Ziemeļu rajona sociālajiem pedagogiem par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem un sadarbību ar inspekciju

 

21.11.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 1.internātpamatskolā

 

22.11.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Sporta klubā ”Enerģija” un klubā „Lido”

 

22.11.2006.

Tikšanās ar Zolitūdes pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem

 

23.11.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 69.vidusskolā

 

23.11.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Īslīces SOS bērnu ciematā

 

24.11.2006.

Tikšanās ar Valsts sanitāro inspekcijas, Izglītības ministrijas, Bērnu un ģimenes lietu ministrijas, Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta, organizācijas „Vecāki Rīgai”, Skolēnu domes pārstāvjiem par situāciju skolās jautājumā par skolēnu somu piepildījumu

 

24.11.2006.

Piedalīšanās diskusijā ar Tukuma rajona tiesnešiem, prokuroriem un bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem

 

 

DAUGAVPILS

 

20.11.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Martiņenko ģimenes bērnu namā

 

21.11.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude bāreņu namā ”Līkumi”

 

22.11.2006.

Tikšanās ar Krustpils pamatskolas skolēniem par bērnu tiesībām un pienākumiem

 

22.11.2006.

Tikšanās ar Krustpils pamatskolas pedagogiem par bērnu tiesību ievērošanu un aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā

 

23.11.2006.

Tikšanās ar Aknīstes vidusskolas skolēnu vecākiem par vecāku tiesībām un pienākumiem un aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā

 

24.11.2006.

Tikšanās ar Zasas vidusskolas skolēniem par bērnu tiesībām un pienākumiem

 

24.11.2006.

Tikšanās ar Zasas vidusskolas skolēnu vecākiem par vecāku tiesībām un pienākumiem un aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā

 

24.11.2006.

Tikšanās ar Zasas vidusskolas pedagogiem par bērnu tiesību ievērošanu un aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā

 

24.11.2006.

Reids Daugavpils rajonā jauniešu izklaides vietās sadarbībā ar Daugavpils rajona bērnu tiesību aizsardzības speciālistu un policijas inspektoriem

 

 

VALMIERA

 

21.11.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude un bērnu personas lietu pārbaude Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātpamatskolā - attīstības centrā

 

22.11.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Staiceles vidusskolā

 

23.11.2006.

Tikšanās ar Kauguru pamatskolas skolēnu vecākiem, aktualizējot vecāku pienākumus un tiesības, bērnu pienākumus un tiesības, kā arī aktualizējot jautājumu par vecāku sadarbību ar skolu

 

 

RĒZEKNE

 

21.11.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ilzeskalna pamatskolā

 

22.11.2006.

Piedalīšanās Ministrijas rīkotajā bāriņtiesu reģionālajā seminārā Rēzeknē

 

23.11.2006.

Audžuģimenes apsekošana Dekšāru pagastā

 

 

KULDĪGA

 

20.11.2006.

Seminārs Kuldīgas rajona padomes, Talsu rajona padomes, Ventspils pilsētas un Ventspils rajona padomes Izglītības pārvalžu bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem par bērnu tiesību nodrošināšanu pašvaldībās

 

21.11.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Talsu sākumskolā

 

22.11.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personas lietu pārbaude sociālajā aprūpes centrā „Veģi”

 

23.11.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude bērnu namā „Stikli”

 

24.11.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Tārgales pamatskolā

 

 

GULBENE

 

21.11.2006.

Tikšanās ar Alūksnes rajona Bejas pamatskolas skolēniem, pedagogiem, piedalīšanās vecāku sapulcē

 

21.11.2006.

Apmeklētāju pieņemšana Balvos

 

22.11.2006.

Bērnu personas lietu pārbaude Liepnas internātpamatskolā

 

22.11.2006.

Piedalīšanās Liepnas internātpamatskolas skolas padomes sēdē

 

23.11.2006.

Piedalīšanās Alūksnes Valsts ģimnāzijas vecāku klubiņa nodarbībā, lekcijas par vecāku un bērnu tiesībām un pienākumiem

 

24.11.2006.

Balvu rajona Bērzpils un Lazdukalna pagastu apmeklējums kopā ar Latgales konsultanti I.Upi

 

 

LIEPĀJA

 

21.11.2006.

Tikšanās ar Liepājas rajona Virgas pagasttiesas priekšsēdētāju un sociālo darbinieci par bērnu tiesību, interešu un vajadzību nodrošināšanu pašvaldībā

 

 

21.11.2006.

Tikšanās ar Liepājas rajona Virgas pamatskolas 7.-9.klašu skolēniem par bērnu tiesībām un pienākumiem, pēc tam tikšanās ar skolēnu vecākiem par vecāku tiesībām un pienākumiem

 

21.11.2006.

Tikšanās ar Saldus bāriņtiesas priekšsēdētāju un Saldus sociālā dienesta ģimenes nodaļas vadītāju, sadarbībā ar BĢLM audžuģimeņu un aizbildņu nodaļas konsultanti Kurzemes reģionā L.Bergmani Tikšanās būs par bērnu tiesību, interešu un vajadzību nodrošināšanu un ārpusģimenes aprūpes jautājumiem pašvaldībā

 

22.11.2006.

Tikšanās Grobiņas bāriņtiesā ar Grobiņas aizbildņu pienākumu veicējiem par inspekcijas darbību, funkcijām, iespējām un aizbildņu tiesībām un pienākumiem

 

22.11.2006.

Dalība Liepājas vakara(maiņu) vidusskolas organizētajā seminārā „Izglītība kā vērtība- problēmas un risinājumi”

 

22.11.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personu lietu pārbaude Talsu raj. Bērnu sociālās aprūpes centrā „Veģi”

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 12.07.2020