Darba plāni nedēļai

13.01.2011Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 17. janvāra līdz 21. janvārim, 2011.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

17.01.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Kalnciema pilsētas vidusskolā

18.01.2011.

Radošās darbnīcas Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolā

18.01.2011.

Dalība IeM IC darba grupā par Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izveidi

19.01.2011.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centra filiālē „Ziemeļi”

19.01.2011.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru apmeklējums Daugavpilī

20.01.2011.

Radošās darbnīcas Rīgas 6. vidusskolā

20.01.2011.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru apmeklējums Valmierā

21.01.2011.

Tikšanās ar Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītāju, Ogres 1. vidusskolas direktori, Izglītības kvalitātes valsts dienesta un Izglītības valsts satura centra pārstāvjiem un bērna vecākiem

21.01.2011.

Audžuģimenes apmeklējums dzīvesvietā Rīgā

 

 DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

17.01.2011.

Tikšanās ar Daugavpils bāriņtiesas speciālistiem

18.01.2011.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Medumu speciālajā internātpamatskolā

18.01.2011.

Radošās darbnīcas Medumu speciālās internātpamatskolas audzēkņiem

21.01.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils 7. pirmskolas izglītības iestādē

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

17.01.2011.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Aglonas novada bāriņtiesā

17.01.2011.

Tikšanās ar Aglonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju par audžuģimeņu jautājumiem

19.01.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ezersalas speciālajā internātpamatskolā

19.01.2011.

Radošā darbnīca Ezersalas speciālās internātpamatskolas bērniem

20.01.2011.

Dalība inspekcijas psihologu vadītājā seminārā Rēzeknes 5. vidusskolas klašu audzinātājiem par vardarbības mazināšanu skolēnu vidū

21.01.2011.

Konsultāciju diena Balvu novada Balvos pašvaldības speciālistiem un iedzīvotājiem sadarbībā ar Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamentu

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

17.01.2011.

Tikšanās ar Mazsalacas vidusskolas atbalsta personālu par izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu pilnveidošanas iespējām

18.01.2011.

Burtnieku novada audžuģimenes apmeklējums

19.01.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Sociālās korekcijas izglītības iestādē „Naukšēni”

19.01.2011.

Radošā darbnīca Sociālās korekcijas izglītības iestādē „Naukšēni” ievietotajiem bērniem par konfliktsituāciju risināšanu

19.01.2011.

Tikšanās ar Naukšēnu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju

21.01.2011.

Informatīvs pasākums par bērnu konfliktsituāciju prevenciju un risināšanu tirdzniecības centrā „Galerija Valleta” Valmierā, sadarbībā ar Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Prevencijas nodaļu

21.01.2011.

Tikšanās ar Smiltenes novada audžuģimenēm un aizbildņiem

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

18.01.2011.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Vaiņodes internātpamatskolā

18.01.2011.

Radošās darbnīcas Vaiņodes internātpamatskolas bērniem par konfliktsituāciju risināšanu, izmantojot mediācijas metodi

19.01.2011.

Konsultāciju diena Nīcas novada speciālistiem un iedzīvotājiem sadarbībā ar Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamentu

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 29.05.2020