Darba plāni nedēļai

20.01.2011Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 24. janvāra līdz 28. janvārim, 2011.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

24.01.2011.

Tikšanās ar Rīgas 86. vidusskolas un Rīgas sociālā dienesta pārstāvjiem un vecākiem

24.01.2011.

Tikšanās Labklājības ministrijā par projekta „Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izveide” jautājumiem

25.01.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude VSIA „Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs”

25.01.2011.

Tukuma audžuģimeņu atbalsta grupas apmeklējums

25.01.2011.

Dalība IeM IC darba grupā par Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izveidi

26.01.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Ziepniekkalna sākumskolā

26.01.2011.

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

26.01.2011.

Tikšanās ar Gulbenes novada domes pārstāvjiem ģimenes lietā

27.01.2011.

Plānotā bērnu tiesību un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Kaļvu ģimenes bērnu namā

27.01.2011.

Konsultāciju diena Ogres novadā

27.01.2011.

Piedalīšanās Kandavas novada aizbildņu un audžuģimeņu sanāksmē, lai informētu par izmaiņām likumdošanā un aktuālākajām problēmām aizbildņu un audžuģimeņu darbā

28.01.2011.

Dalība Valsts izglītības satura centra organizētajā seminārā

 

 DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

25.01.2011.

Supervīzija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada bērnu namu un krīzes centra administrācijai un speciālistiem

26.01.2011.

Konsultāciju diena Daugavpils novada Līksnas pagastā

27.01.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepenes pamatskolā

28.01.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils Logopēdiskajā internātpamatskolā

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

25.01.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Kalnezeru katoļu pamatskolā Lendžos

25.01.2011.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Krustpils novada bāriņtiesā

25.01.2011.

Viesītes novada audžuģimeņu apmeklēšana

26.01.2011.

Konsultāciju diena Daugavpils novada Līksnas pagasta iedzīvotājiem un speciālistiem

26.01.2011.

Piedalīšanās audžuģimeņu pašpalīdzības grupā Daugavpils novada Līksnā

27.01.2011.

Piedalīšanās audžuģimeņu atbalsta grupā Rēzeknē

27.01.2011.

Piedalīšanās audžuģimeņu atbalsta grupā Aglonā

28. – 29.01.2011.

Padziļinātā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude nodibinājumā „Fonds Grašu bērnu ciemats”

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

25.01.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepupes vidusskolā

25.01.2011.

Radošā darbnīca Liepupes vidusskolas skolēniem par konfliktsituāciju risināšanu

26.01.2011.

Tikšanās ar Mazsalacas vidusskolas administrāciju un pedagogiem par izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu pilnveidošanas iespējām un bērnu tiesību nodrošināšanu iestādē

26.01.2011.

Piedalīšanās audžuģimeņu atbalsta grupā Jaunpiebalgā

27.01.2011.

Piedalīšanās audžuģimeņu atbalsta grupā Malienā

28.01.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Vidrižu pamatskolā

28.01.2011.

Radošā darbnīca Vidrižu pamatskolas skolēniem par konfliktsituāciju risināšanu

29.01.2011.

Piedalīšanās audžuģimeņu atbalsta grupā Gulbenē

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

25.01.2011.

Seminārs Aizputes novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un darbiniekiem par bērnu, vecāku un pedagogu tiesību un pienākumu jautājumiem un savstarpējo sadarbību

25.01.2011.

Tikšanās ar Kuldīgas novada Kuldīgas pagasta bāriņtiesu par konkrētu gadījumu

25.01.2011.

Tikšanās ar bērnu saistībā ar sevišķā aizbildņa pienākumu pildīšanu, bērna viedokļa noskaidrošanai Pelču speciālajā internātpamatskolā

25.01.2011.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Kuldīgas novada Kuldīgas pilsētas bāriņtiesā

26.01.2011.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rudbāržu sanatorijas internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā

26.01.2011.

Radošās darbnīcas Rudbāržu sanatorijas internātpamatskolas – rehabilitācijas centra bērniem

26.01.2011.

Tikšanās Liepājas pilsētas bāriņtiesā par nepilngadīgā ģimenes lietu

27.01.2011.

Tikšanās ar Liepājas Sociālā dienesta ģimenes atbalsta daļas sociālajiem darbiniekiem par sadarbību ar krīžu centriem

 

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.09.2019