Darba plāni nedēļai

27.01.2011Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 31. janvāra līdz 4. februārim, 2011.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

1.02.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Murjāņu sporta ģimnāzijā

1.02.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Anniņmuižas vidusskolā

1.02.2011.

Dalība IeM IC darba grupā par Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izveidi

2.02.2011.

Valsts bērnu tiesības aizsardzības inspektoru seminārs

2.02.2011.

Dalība krimināllietas izskatīšanā Kuldīgas rajona tiesā

3.02.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ziemeļvalstu ģimnāzijā

3.02.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude reliģiskajā organizācijā „Kristus Pasaule”

3.02.2011.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Salaspils novada bāriņtiesā

4.02.2011.

Seminārs Valsts izglītības un jaunatnes centrā par speciālās izglītības programmu

4.02.2011.

Dalība Labklājības ministrijas organizētajā tikšanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem par Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izveides jautājumiem un bāriņtiesu lomu tajā

 

 DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

1.02.2011.

Dalība starpinstitūciju sēdē Naujenes bērnu namā par gadījuma vadīšanu

2.02.2011.

Valsts bērnu tiesības aizsardzības inspektoru seminārs

4.02.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Viesītes pirmsskolas izglītības iestādē

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

31. – 1.02.2011.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Rēzeknes pilsētas bāriņtiesā

1.02.2011.

Tikšanās ar Rēzeknes pilsētas bāriņtiesu par audžuģimeņu jautājumiem

2.02.2011.

Valsts bērnu tiesības aizsardzības inspektoru seminārs

3.02.2011.

Dalība Riebiņu novada skolas padomju konferencē

3.02.2011.

Divu audžuģimeņu apmeklēšana Kārsavas novadā

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

31.01.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valmieras 5. vidusskolā

31.01.2011.

Valmieras audžuģimeņu atbalsta grupas apmeklējums Brenguļos

2.02.2011.

Valsts bērnu tiesības aizsardzības inspektoru seminārs

4.02.2011.

Jaunpiebalgas novada audžuģimeņu apmeklējums dzīvesvietā

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

1.02.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē „Ķipars”

2.02.2011.

Valsts bērnu tiesības aizsardzības inspektoru seminārs

3.02.2011.

Radošās darbnīcas Grobiņas pagasta sākumskolas un pirmsskolas izglītības iestādes pedagogiem par mediācijas metodi, risinot konfliktsituācijas

4.02.2011.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Rucavas novada bāriņtiesā

 

 

 




Meklēšana



Jūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi














Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 23.10.2020