Darba plāni nedēļai

03.02.2011Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 7. februāra līdz 11. februārim, 2011.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

7.02.2011.

Radošās darbnīcas Krimuldas vidusskolā

8.02.2011.

Radošās darbnīcas privātskolā „Latreia”

8.02.2011.

Tikšanās ar SOS bērnu ciematu asociācijas Ģimeņu stiprināšanas projekta sociālajiem darbiniekiem par bāriņtiesu darbības jautājumiem

8.02.2011.

Dalība IeM IC darba grupā par Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izveidi

9.02.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Valsts sociālās aprūpes centra filiālē „Teika”

9.02.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „MEVI GYM”

10.02.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Pļaviņu novada ģimnāzijā

 

 DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

8.02.2011.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils pilsētas SLP Ģimenes atbalsta centrā

8.02.2011.

Seminārs par profesionālo un personisko resursu atjaunošanu un supervīzija Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada un Ilūkstes novada bāriņtiesām

11.02.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Raudas speciālajā internātpamatskolā

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

7.02.2011.

Tikšanās ar Rēzeknes 5. vidusskolas direktori par bērnu tiesību un interešu nodrošināšanu skolā, konkrētas situācijas izskatīšana

7.02.2011.

Zilupes novada audžuģimeņu apmeklējums

8.02.2011.

Tikšanās ar Rēzeknes pilsētas sociālās aprūpes pārvaldes Atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem vadītāju

8.02.2011.

Dalība audžuģimeņu pašpalīdzības grupā Rēzeknē

9.02.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Maltas speciālajā internātpamatskolā

9.02.2011.

Radošā darbnīca skolēniem Maltas speciālajā internātpamatskolā

11.02.2011.

Dalība Latgales reģiona audžuģimeņu atbalsta biedrības „Muna sāta” pašpalīdzības grupā un gada noslēguma sapulcē Daugavpils novada Līksnā.

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

8.02.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Matīšu pamatskolā

9.02.2011.

Tikšanās ar Mazsalacas vidusskolas administrāciju un pedagogiem par izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu pilnveidošanas iespējām un bērnu tiesību nodrošināšanu iestādē

9.02.2011.

Mazsalacas novada audžuģimenes apmeklējums

10.02.2011.

Tikšanās ar Valmieras pilsētas Sociālās dzīvojamās mājas iedzīvotājiem - vecākiem par bērnu drošību mājā un ārpus mājas (sadarbībā ar Valsts policijas Vidzemes reģiona Valmieras iecirkņa speciālistiem un Valmieras pilsētas Sociālā dienesta speciālistiem)

10.02.2011.

Jaunpiebalgas novada audžuģimeņu apmeklējums

11.02.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem

11.02.2011.

Cēsu novada audžuģimeņu apmeklējums

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

8.02.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Brocēnu novada pašvaldības sociālās aprūpes centrā "Atpūtas"

8.02.2011.

Tikšanās Liepājas pilsētas bāriņtiesā, lietas risināšana

9.02.2011.

Dalība Administratīvajā rajona tiesā bērna tiesību un interešu aizstāvībai un pārstāvībai

9.02.2011.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Ventspils pilsētas bāriņtiesā

11.02.2011.

Radošās darbnīcas Vaiņodes internātpamatskolas pedagogiem par mediācijas metodi, risinot konfliktsituācijas

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 29.05.2020