Darba plāni nedēļai

10.02.2011Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 14. februāra līdz 18. februārim, 2011.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

15.02.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 77. vidusskolā

15.02.2011.

Dalība IeM IC darba grupā par Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izveidi

16.02.2011.

Tikšanās reliģiskajā organizācijā „Kristus pasaule” ar iestādes pārstāvjiem

16.02.2011.

Starpinstitucionālā tikšanās krīzes centrā bērniem un sievietēm „Māras centrs”

16.02.2011.

Diskusija par tiesiskā regulējuma pilnveides iespējām, prevencijas pasākumu pastiprināšanu saistībā ar bērnu tiesību aizskārumiem sociālajos medijos

16.02.2011.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Raunas novada bāriņtiesā

16.02.2011.

Tikšanās krīzes centrā bērniem un sievietēm „Māras centrs” par bāriņtiesu darbības jautājumiem konkrētu lietu ietvaros

17.02.2011.

Tikšanās ar bērnu sociālās aprūpes centru filiāļu vadītājiem

17.02.2011.

Tikšanās ar sociālajiem pedagogiem Valdorfa skolā

17.02.2011.

Valsts sociālo aprūpes centru vadītāju un sociālo darbinieku tikšanās inspekcijā

18.02.2011.

Tikšanās Kandavas novada Izglītības pārvaldē ar novada izglītības iestāžu vadītājiem un vietniekiem audzināšanas darbā

18. – 19.02.2011.

Padziļinātā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Baldones novada sociālo pakalpojumu centrā „Mercendarbe”

 

 DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

15. – 16.02.2011.

Padziļinātā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Aleksandrovas speciālajā internātpamatskolā

18.02.2011.

Supervīzija profesionālo jautājumu risināšanā

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

14.02.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Bērzgales pirmskolas izglītības iestādē

15.02.2011.

Konsultāciju diena Maltas pagasta iedzīvotājiem un speciālistiem

16.02.2011.

Dalība Rēzeknes pilsētas logopēdu biedrības un Rēzeknes logopēdisko internātpamatskolas rīkotājā reģionālajā konferencē „Atbalsts sociālā riska ģimeņu bērnu valodas un mācīšanās traucējumu novēršanai un integrācijai sabiedrībā”

17.02.2011.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā Rēzeknē

18.02.2011.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā Krāslavā

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

15.02.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Vidzemes reģionālajā atbalsta centrā Dardedze

15.02.2011.

Madonas novada audžuģimeņu apmeklējums

16.02.2011.

Jaunpiebalgas novada audžuģimeņu atbalsta grupas apmeklējums

17.02.2011.

Tikšanās ar Valmieras Pārgaujas pamatskolas administrāciju un atbalsta personālu, sadarbībā ar Valmieras pilsētas Sociālo dienestu, Palīdzības biroju, skolas atbalsta personālu, bērna vecākiem un inspekciju, lai risinātu situāciju par konkrētā bērna pilnvērtīgu interešu aizsardzību un tiesību nodrošināšanu

18.02.2011.

Informatīvs pasākums par bērnu konfliktsituāciju prevenciju un risināšanu Gulbenes kultūras centrā, sadarbībā ar Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Prevencijas nodaļu

18.02.2011.

Tikšanās ar Gulbenes novada Gulbenes pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāju audžuģimeņu jautājumos

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

14.02.2011.

Starpinstitucionālā tikšanās Liepājas internātpamatskolā par iespējamiem risinājumiem, lai samazinātu skolēnu neattaisnotu mācību stundu kavēšanu

15.02.2011.

Tikšanās ar Valsts probācijas dienesta speciālistiem par aktualitātēm saistībā ar bērnu tiesību jautājumiem

15.02.2011.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Liepājas pilsētas bāriņtiesā

16.02.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Virgas pamatskolā

17.02.2011.

Tikšanās ar Rudes pamatskolas skolotājiem par bērnu uzvedības problēmām skolā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 12.07.2020