Darba plāni nedēļai

04.12.2006Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 4.decembra līdz 8.decembrim, 2006

 

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

 

05.12.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Saldus sākumskolā

 

06.12.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude BSAC „Pļavnieki”

 

08.12.2006.

Komunikatīvie treniņi inspektoriem

 

 

DAUGAVPILS

 

06.12.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Aleksandrovas speciālajā internātpamatskolā

 

08.12.2006.

Komunikatīvie treniņi Berģu Kultūras namā

 

 

VALMIERA

 

04.12.2006.

Tikšanās ar Zaubes pamatskolas pedagogiem, lai noskaidrotu situāciju ar vardarbīgiem

skolēniem un risinātu jautājumu par palīdzības un atbalsta sniegšanu skolēniem,

kas cieš no vienaudžu vardarbības

 

05.12.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Palsmanes internātpamatskolā

 

06.12.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ozolmuižas pamatskolā

 

08.12.2006.

Komunikatīvie treniņi valsts bērna tiesību aizsardzības inspektoriem

 

 

RĒZEKNE

 

05.12.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rēzeknes pilsētas patversmē

 

06.12.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ludzas pilsētas ģimnāzijā

 

08.12.2006.

Inspekcijas rīkotais seminārs Rīgā

 

 

KULDĪGA

 

05.12.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personas lietu pārbaude Upesgrīvas speciālajā sākumskolā

 

05.12.2006.

Seminārs Talsu rajona Vandzenes pagasta padomē ar Vandzenes pagasta padomes priekšsēdētāju, darbiniekiem, Vandzenes vidusskolas administrāciju, skolotājiem un audzēkņu vecākiem par vecāku, skolas, valsts un pašvaldības tiesībām, pienākumiem un atbildību bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā

 

08.12.2006.

Seminārs valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem Rīgā- Berģu kultūras namā, komunikatīvie treniņi

 

 

GULBENE

 

04.12.2006.

Piedalīšanās seminārā „Sociālās korekcijas programmu izstrāde un īstenošana” Gulbenes rajona padomē

 

04.12.2006.

Piedalīšanās Alūksnes rajona Malienas pamatskolas 8. – 9.klašu vecāku sapulcē, saruna par bērnu un vecāku tiesībām un pienākumiem

 

05.12.2006.

Piedalīšanās seminārā „Pašizdegšana” Gulbenes rajona padomē

 

05.12.2006.

Piedalīšanās Gulbenes rajona Bērzu pamatskolas 1. – 3.klašu vecāku sapulcē, saruna par bērnu un vecāku tiesībām un pienākumiem

 

06.12.2006.

Piedalīšanās Madonas rajona bērnu nama „Zīļuks” ģimenes atbalsta centra telpu atklāšanā

 

07.12.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Balvu rajona Rekavas vidusskolā

 

07.12.2006.

Piedalīšanās Gulbenes rajona Bērzu pamatskolas 4. – 6.klašu vecāku sapulcē, saruna par bērnu un vecāku tiesībām un pienākumiem

 

08.12.2006.

Piedalīšanās VBTAI rīkotajās komunikācijas treniņu nodarbībās Rīgā, Berģu kultūras namā

 

 

LIEPĀJA

 

05.12.2006.

Piedalīšanās Liepājas 3.pamatskolas 7. klases vecāku sapulcē par saskarsmes un sadarbības problēmām skolēniem ar skolotāju

 

07.12.2006.

Tikšanās ar Liepājas pilsētas pašvaldības starpinstitucionālo darba grupu, kurā ietilpst Liepājas sociālo pedagogu metodiskās apvienības vadītāja, Liepājas Izglītības pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības speciāliste, Liepājas bāriņtiesas priekšsēdētāja, Liepājas Sociālā dienesta vadītāja, Liepājas pašvaldības policijas nepilngadīgo lietu nodaļas vadītāja, Liepājas pilsētas un rajona Valsts policijas nepilngadīgo lietu nodaļas vadītāja, Valsts probācijas dienesta Liepājas nodaļas vadītāja, Liepājas 8.vidusskolas filiāles- pedagoģiskās korekcijas skolas vadītāja.

   Darba grupa strādā pie nolikuma izveides Liepājas pilsētā, kas noteiks kārtību kā veicams profilaktiskais un sociālās korekcijas darbs ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem Liepājas pilsētā

 

08.12.2006.

Piedalīšanās seminārā „Komunikatīvie treniņi” Berģu kultūras namā

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 18.09.2019