Darba plāni nedēļai

08.12.2006Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 11.decembra līdz 15.decembrim, 2006

 

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

 

11.12.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Mūzikas internātskolā

 

11.12.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes Valmieras reģionā

 

12.12.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Birzgales pamatskolā, filmas „Bars” demonstrēšana

 

12.12.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes Kurzemes reģionā

 

13.12.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Bērnu nams „Cerība bērniem”

 

13.12.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes Kurzemes reģionā

 

14.12.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Mālpils internātskolā

 

14.12.2006.

Administratīvās lietas izskatīšana Rīgas 69.vidusskolas direktoram

 

15.12.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Lejasstrazdu bērnu nams

 

15.12.2006.

Tikšanās ar Rīgas Universālās vidusskolas administrācijas pārstāvjiem un Glagoļjevas kundzi, divu skolēnu māti par savstarpējo sadarbību (iespējams, jo māte līdz 8. decembrim sadarbībai nepiekrita)

 

 

DAUGAVPILS

 

12.12.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils 13.vidusskolā

 

13.12.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Jēkabpils bērnu namā – patversmē „Saulesbērns”

 

13.12.2006.

Tikšanās ar Jēkabpils pilsētas Sociālā departamenta direktoru J.Tužikovu un sociālajiem darbiniekiem par bērnu tiesību nodrošināšanu pašvaldībā darbā ar ģimenēm ar bērniem

 

13.12.2006.

Tikšanās ar Jēkabpils bāriņtiesas priekšsēdētāju T.Zalvu par bērnu tiesību un interešu nodrošināšanu pilsētā

 

 

VALMIERA

 

11.12.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude un bērnu personas lietu pārbaude Bāreņu

sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un integrācijas centrā „Riekšaviņa” un

Palsmanes speciālajā internātpamatskolā sadarbībā ar Valsts bērnu tiesību

aizsardzības inspekcijas darbiniekiem

 

13.12.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Vidzemes reģionālajā atbalsta centra „Dardedze” biedrībā

 

14.12.2006.

Piedalīšanās Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Ārpusģimenes aprūpes departamenta Audžuģimeņu un aizbildņu nodaļas organizētajā seminārā Vidzemes audžuģimenēm Cēsīs

 

 

RĒZEKNE

 

12.12.2006.

Gada noslēguma seminārs Rēzeknes rajona bāriņtiesām/ pagasttiesām

 

13.12.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Tiskādu bērnu namā

 

14.12.2006.

Gada noslēguma seminārs Ludzas rajona bāriņtiesām/ pagasttiesām (sadarbībā ar konsultanti I.Upi)

 

 

KULDĪGA

 

12.12.2006.

Dalība seminārā Kuldīgas mākslas un humanitāro zinību vidusskolā skolotājiem, kuru vada speciālists pedagoģiskajā psiholoģijā Kaspars Bikše

 

12.12.2006.

Dalība seminārā „Konfliktu risināšana pusaudžu vecumā” Kuldīgas mākslas un humanitāro zinību vidusskolas audzēkņu vecākiem

 

13.12.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā

 

14.12.-18.12.2006.

Inspektors izmanto piešķirtās papildu atvaļinājuma dienas

 

GULBENE

 

12.12.2006.

Tikšanās ar Baltinavas kristīgās speciālās internātpamatskolas pedagogiem un audzēkņiem par pašreizējo situāciju izglītības iestādē

 

13.12.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Gulbenes rajona Siltāju pamatskolā

 

14.12.2006.

Bērnu tiesību ievērošanās pārbaude Balvu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis”

 

14.12.2006.

Tikšanās ar Balvu pamatskolas pedagogiem par skolotāju atbildību par bērnu tiesību ievērošanu kopā ar Balvu bāriņtiesas priekšsēdētāju R.Krūmiņu un Latgales konsultanti I.Upi

 

 

LIEPĀJA

 

12.12.2006.

 

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes Liepājas speciālajā internātpamatskolā un Vaiņodes internātpamatskolā, piedaloties inspekcijas priekšnieka vietniecei un bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktorei

 

13.12.2006.

 

Liepājas pilsētas un rajona audžuģimeņu apsekošana sadarbībā ar BĢLM Ārpusģimenes aprūpes departamenta Audžuģimeņu un aizbildņu nodaļas konsultanti L.Bergmani

 

14.12.2006.

 

Tikšanās ar Liepājas 10.vidusskolas 5.klašu skolēniem par bērnu pienākumiem un tiesībām, filmas „Bars” noskatīšanās, diskusijas par savstarpējo attiecību problēmām

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 29.05.2020