Darba plāni nedēļai

05.08.2011Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 8. augusta līdz 12. augustam, 2011.

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns 2011.gada 8. – 12.augustam

 

 

Rēzekne

 

09.08.2011. Rotaļlaukumu apsekošana Rēzeknes pilsētā

08.08. 2011.Tikšanās ar Rēzeknes pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāju audžuģimeņu jautājumos.

09.08. 2011. Tikšanās ar Daugavpils novada Naujenes bāriņtiesu audžuģimeņu jautājumos.

09.08. 2011. Daugavpils novada audžuģimeņu apmeklējums.

 

 

Rīga

09.08.2011. Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Valsts sociālā aprūpes centrs„Rīga” filiālē „Pļavnieki”

14.08.2011. Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valsts sociālā aprūpes centra filiālē „Pļavnieki”

11.08.2011. Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Sociālās aprūpes centrā „Tērvete”

11.08.2011. Sociālās lietas izskatīšana Tērvetes novada sociālajā dienestā.

 

10.08.2011. Jelgavas pilsētas audžuģimenes apmeklējums

12.08. 2011.Tikšanās ar Bauskas novada bāriņtiesu audžuģimeņu jautājumos

12.08. 2011.Bauskas novada audžuģimeņu apmeklējums

 

 

Liepāja

09.08.2011. Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude diennakts sporta bērnu nometnē „FK Kurši nometne 2011” Grobiņas vidusskolā

09.08.2011. Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Aizputes novada Kazdangas bāriņtiesā.

 

 

Daugavpils

09.08.2011. Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Naujenes bērnu namā.

12.08.2011. Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude nometnē „Teatrāļu nometne” Daugavpilī.

 

 

Valmiera

10.08. 2011. Jaunpiebalgas novada audžuģimenes apmeklējums.

12.08. 2011.Burtnieku novada audžuģimeņu atbalsta grupas apmeklējums.

 

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 06.06.2020