Darba plāni nedēļai

19.08.2011Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 22. augusta līdz 26. augustam, 2011.

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns

2011.gada 22. – 26.augustam

 

 

Rēzekne

 

Plānotās pārbaudes:

24.08.2011. Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Ludzas novada bērnu namā – patversmē

 

Metodiskais darbs:

24.08.2011. Tikšanās ar Ludzas bāriņtiesas priekšsēdētāju par konkrēta gadījuma risināšanu

24.08.2011. Audžuģimenes un aizbildņa apsekošana Ludzas novadā

Rīga

Plānotās pārbaudes:

23.08.2011. Sociālās lietas izskatīšana Mārupes novada sociālajā dienestā.

18.08.2011. Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Garkalnes novada bāriņtiesā

 

Metodiskais darbs:

22.08.2011. Darba grupas tikšanās par metodikas izstrādāšanu padziļinātajām pārbaudēm pašvaldību ārpusģimenes aprūpes iestādēm

24.08.2011. Tikšanās ar nevalstisko organizāciju par metodikas izstrādāšanu izpētēm Sociālās aprūpes centros

24.08. 2011. Rīgas audžuģimeņu apsekošana.

26.08.2011.  Dalība audžuvecāku pašpalīdzības grupā

 

 

Liepāja

Plānotās pārbaudes:

23.08. 2011. Bāriņtiesu lietvedībā esošo lietu pārbaude Aizputes novada Kazdangas bāriņtiesā.

24.08.2011. Bāriņtiesu lietvedībā esošo lietu pārbaude Alsungas novada bāriņtiesā.

Plānotais metodiskais darbs:

22.08.2011. Darba grupas tikšanās par padziļinātajām pārbaudēm

24.08.2011. Tikšanās ar Alsungas novada bāriņtiesu un sociālo dienestu par bērnu tiesību nodrošināšanu pašvaldībā

 

Daugavpils

Plānotās pārbaudes:

23.08.2011. Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Daugavpils SLP bērnu namā – patversmē „Auseklītis”

 

Metodiskais darbs:

22.08.2011. Dalība darba grupā par padziļinātajām pārbaudēm.

26.08.2011. Konsultāciju diena Salas novadā.

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 16.01.2021