Darba plāni nedēļai

02.09.2011Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 5. septembra līdz 9. septembrim, 2011.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

5.09.2011.

Dalība konkursa „Ģimenei draudzīgs komersants” komisijā

5. – 6.09.2011.

Bāriņtiesu sniegtās informācijas apkopošana saistībā ar potenciālo audžuģimeņu apmācības grafiku un apmācību vietu plānošanu Rīgas, Zemgales, Kurzemes un Vidzemes reģionos

6.09.2011.

Tikšanās ar nevalstisko organizāciju par metodikas izstrādāšanu izpētēm Sociālās aprūpes centros

6.09.2011.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Carnikavas novada bāriņtiesā

6.09.2011.

Dalība IeM IC darba grupā par Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izveidi

7.09.2011.

Tikšanās ar sociālo dienestu darbiniekiem par sadarbību ar biedrību „Solla”

7.09.2011.

Tikšanās ar Olaines novada bāriņtiesu un audžuģimeņu apmeklējums

8.09.2011.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude ģimenes atbalsta centrā „Lejasstrazdi”

9.09.2011.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru seminārs

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

6.09.2011.

Pārbaude Daugavpils 14. pirmsskolas izglītības iestādē

7.09.2011.

Plānotā pārbaude Daugavpils 1. speciālajā pamatskolā

9.09.2011.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru seminārs

9.09.2011.

Komandas tikšanās, plānojot padziļināto pārbaudi Krāslavas sociālās rehabilitācijas centrā „Mūsmājas”

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

6.09.2011.

Tikšanās ar Balvu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju audžuģimeņu jautājumos

6.09.2011.

Balvu novada audžuģimeņu apmeklējums

7.09.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Tilžas internātpamatskolā

8.09.2011.

Dalība audžuģimeņu pašpalīdzības grupā Rēzeknē

9.09.2011.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru seminārs

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

6.09.2011.

Tikšanās ar Beverīnas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju audžuģimeņu jautājumos

6.09.2011.

Beverīnas novada audžuģimeņu apmeklējums

7.09.2011.

Valmieras audžuģimeņu atbalsta grupas apmeklējums

9.09.2011.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru seminārs

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

7.09.2011.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude bērnu namā ”Stikli”

7.09.2011.

Bāriņtiesu lietvedībā esošo lietu pārbaude Brocēnu novada bāriņtiesā

9.09.2011.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru seminārs

9.09.2011.

Komandas tikšanās, plānojot padziļināto pārbaudi Strazdes bērnu namā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 06.06.2020