Darba plāni nedēļai

15.12.2006Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 18.decembra līdz 22.decembrim, 2006

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

 

18.12.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 60.vidusskolā

 

19.12.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude SO "Saules tilts", Mušpertu ģimenes bērnu nams

 

19.12.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude bērnu namā „Dzeguzīte”

 

21.12.2006.

Tikšanās ar Balvu ģimnāzijas audzēkņu vecākiem

 

 

DAUGAVPILS

 

18.12.2006.

Gada noslēguma seminārs Daugavpils pilsētas un rajona, Jēkabpils un Krāslavas Izglītības pārvalžu bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem par situāciju reģionā bērnu tiesību un interešu nodrošināšanā

 

19.12.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Bērnu sociālās aprūpes centrā „Kalkūni”

 

 

VALMIERA

 

19.12.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valkas rajona Blomes pamatskolā

 

 

RĒZEKNE

 

18.12.2006.

Administratīvās lietas izskatīšana

 

19.12.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Nirzas pamatskolā un tikšanās ar SIA „Bērnu Oāze” administrāciju par darbībām bērnu tiesību aizsardzībā

 

20.12.2006.

Gada noslēguma seminārs Preiļu rajona bāriņtiesām/ pagasttiesām (sadarbībā ar konsultanti I.Upi)

 

 

KULDĪGA

 

19.12.2006.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Stendes pamatskolā

 

20.12.2006.

Tikšanās ar Kandavas novada audžuģimenēm, triju audžuģimeņu apsekošana dzīvesvietā (Kandavā, Zemītē)

 

22.12.2006.

Dalība Saldus rajona bērnu un ģimenes centra „Rūķītis” organizētajā pasākumā

 

 

GULBENE

 

19.12.2006.

Piedalīšanās gada noslēguma seminārā Balvu rajona bāriņtiesām/pagasttiesām

 

20.12.2006.

Gulbenes ģimnāzijā saruna ar pedagoģisko kolektīvu par aptaujas anketu apkopotajiem rezultātiem

 

 

LIEPĀJA

 

18.12.2006.

 

Tikšanās ar Liepājas 15.vidusskolas 11.,12..klašu skolēniem un klašu audzinātājiem par bērnu pienākumiem un tiesībām, filmas „Bars” noskatīšanās, diskusijas par savstarpējo attiecību problēmu risinājumiem

 

20.12.2006.

 

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas pirmsskolas iestādē „Delfīns”

 

22.12.2006.

 

Tikšanās ar Purmsātu speciālās internātpamatskolas vecākiem par bērnu, skolotāju un vecāku tiesībām un pienākumiem

- sadarbībā ar BĢLM Ārpusģimenes aprūpes departamenta Audžuģimeņu un aizbildņu nodaļas konsultanti L.Bergmani tikšanās ar Ezeres pagasttiesas priekšsēdētāju un audžuģimenes apsekošana

- piedalīšanās Bērnu un ģimenes centra „Ŗūķītis” Ziemassvētku pasākumā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 30.05.2020