Darba plāni nedēļai

09.09.2011Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 12. septembra līdz 16. septembrim, 2011.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

12.09.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Salaspils novada pirmsskolas izglītības iestādē „Jāņtārpiņš”

12.09.2011.

Dalība Labklājības ministrijas organizētajā darba grupā par ārpusģimenes aprūpes sistēmas pilnveidošanu

12.09.2011.

Dalība IeM IC darba grupā par Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izveidi

13.09.2011.

Tikšanās ar nevalstisko organizāciju par metodikas izstrādāšanu izpētēm Sociālās aprūpes centros

13.09.2011.

Kandavas audžuģimeņu apmeklējums

14.09.2011.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Ādažu novada bāriņtiesā

14.09.2011.

Ogres novada audžuģimeņu apmeklējums

15.09.2011.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem

16.09.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

13.09.2011.

Plānotā pārbaude Daugavpils 11. pamatskolā (apvienota ar Daugavpils 4. speciālo pamatskolu)

13.09.2011.

Radošās darbnīcas Daugavpils 11. pamatskolas audzēkņiem

16.09.2011.

Palīdzība organizēšanā un dalība nodibinājuma „Centrs Dardedze” organizētajā diskusijā par vardarbības novēršanu pret mazu bērnu

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

13.09.2011.

Audžuģimeņu apsekošana Ludzas un Dagdas novados

13.09.2011.

Rundēnu audžuģimenes apmeklējums

13.09.2011.

Dagdas audžuģimeņu apmeklējums

14.09.2011.

Bērnu personu lietu pārbaude Rēzeknes pilsētas bērnu patversmē

14.09.2011.

Tikšanās ar Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldes ģimenes atbalsta nodaļas darbiniekiem

16.09.2011.

Tikšanās ar Rēzeknes pilsētas sociālās pārvaldes ģimenes atbalsta nodaļas darbiniekiem

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

13.09.2011.

Tikšanās ar audžuģimeņu pašpalīdzības grupas organizatori

14.09.2011.

Jaunpiebalgas novada audžuģimeņu atbalsta grupas apmeklējums

16.09.2011.

Rūjienas novada audžuģimenes apmeklējums

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

13.09.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Zūru pamatskolā

14.09.2011.

Tikšanās ar Durbes novada Sociālo dienestu par veikto sociālo darbu ar ģimenēm pēc rehabilitācijas saņemšanas krīzes centrā

14.09.2011.

Bāriņtiesu lietvedībā esošo lietu pārbaude Durbes novada bāriņtiesā

15.09.2011.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 06.06.2020