Darba plāni nedēļai

15.09.2011Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 19. septembra līdz 23. septembrim, 2011.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

19.09.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Babītes novada pirmsskolas izglītības iestādē „Liesmiņas”

19.09.2011.

Dalība starpinstitucionālā tikšanās Ikšķilē par konkrētas ģimenes problēmsituācijas risināšanu

19.09.2011.

Rīgas audžuģimenes apmeklējums

20.09.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 33. vidusskolā

20.09.2011.

Tikšanās ar Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktori

20.09.2011.

Iecavas novada un Ogres novada Madlienas audžuģimeņu apmeklējums sadarbībā  ar Rīgas bāriņtiesu

20.09.2011.

Dalība IeM IC darba grupā par Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izveidi

21.09.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Raunas vidusskolā

21.09.2011.

Radošās darbnīcas pašvaldību sociālajiem darbiniekiem

21.09.2011.

Dalība tiesas sēdē Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā

22.09.2011.

Kovīzija Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā „Vita”

22.09.2011.

Tikšanās ar nevalstisko organizāciju par metodikas izstrādāšanu izpētēm bērnu sociālās aprūpes centros

22.09.2011.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Burtnieku novada bāriņtiesā

25.09.2011.

Dalība jauno audžuģimeņu apmācībās Rīga , Elizabetes ielā 75

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

20.09.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude bāreņu namā „Līkumi”

23.09.2011.

Radošās darbnīcas Krāslavas BSRC „Mūsmājas” audzēkņiem

23. – 24.09.2011.

Padziļinātā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Krāslavas Bērnu sociālās rehabilitācijas centrā „Mūsmājas”

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

20.09.2011.

Tikšanās ar Rēzeknes pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāju par bērnu personisko un mantisko interešu pārbaudes rezultātiem Rēzeknes pilsētas bērnu patversmē

21.09.2011.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Baltinavas speciālajā internātpamatskolā

23.09.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rēzeknes pilsētas bērnu patversmē

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

20.09.2011.

Tikšanās ar audžuģimeņu atbalsta grupas psiholoģi

20.09.2011.

Smiltenes novada audžuģimeņu apmeklējums

23.09.2011.

Raunas novada audžuģimeņu apmeklējums

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

20.09.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Rudbāržu internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā

21.09.2011.

Konsultāciju diena Rojas novada iedzīvotājiem un speciālistiem

23.09.2011.

Palīdzība organizēšanā un dalība nodibinājuma „Centrs Dardedze” organizētajā speciālistu diskusijā par vardarbības novēršanu pret mazu bērnu

 




Meklēšana



Jūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi














Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 06.06.2020